Lịch cúp điện Đà Nẵng 22-23/09/2019

Thông tin mới nhất chính thức của điện lực Đà Nẵng lịch cắt điện – lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay, số điện thoại điện lực Đà Nẵng báo hỏng 1900.1909 Xem thêm lịch cúp nước Đà Nẵng

Dưới đây là lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay ngày 22-23/9/2019

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
23/09/2019 ĐL Hải Châu AC53AAAX TRƯNG NỮ VƯƠNG 1 13:00 17:30
AC53AADO LIÊN TRÌ NAM 1 07:30 13:00
ĐL Sơn Trà EC53EEKN Đông Hải 2 13:00 17:00
ED53EAVO CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOTEL ĐÀ NẴNG (998199) 08:00 15:00
24/09/2019 ĐL Hải Châu AC53AAEE TUYÊN SƠN 3 07:30 15:00
AD53ABBX (125172) 08:00 13:00
ĐL Sơn Trà EC53EEX6 Tuyên Sơn T1 08:00 11:30
EC53EP13 Tuyên Sơn 3 13:30 17:00
ĐL Cẩm Lệ VD53VAFT Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng (675915) 07:00 11:30
25/09/2019 ĐL Hải Châu AC53AAI5 NÚI THÀNH 2 07:30 14:00
ĐL Sơn Trà EC53EEVD Đa Mặn 1 07:30 11:30
EC53EEXN Hoà Quý 2 – T3 13:30 16:30
26/09/2019 ĐL Hải Châu AC53AAAO LÊ DUẪN 3 13:00 17:30
AC53AAB8 T2 LIÊN CHIỂU – THUẬN PHƯỚC 07:30 13:00
ĐL Sơn Trà EC53EV13 Phạm Văn Đồng T5 07:30 11:30
29/09/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HN17 TĐC Hòa Hiệp 4 06:30 16:00
HC53HN22 TĐC Hòa Hiệp 4 T2 06:30 16:00
HC53HN24 TBA Trần Tấn 06:30 16:00
HC53HN26 TBA KDC KCN Hòa Khánh mở rộng 06:30 16:00
HD53HAJJ Công Ty TNHH DAIWA Việt Nam (890774) 06:30 16:00
HD53HALP Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (907568) 06:30 16:00
HD53HAML Công Ty Cổ Phần Thép DANA-UC (913442) 06:30 16:00
HD53HAQV CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (933271) 06:30 16:00
HD53HARF Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân C.C (943020) 06:30 16:00
HD53HARP Công ty TNHH TCIE Việt Nam (918343) 06:30 16:00
HD53HASC Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm LIWAYWAY Đà Nẵng (919880) 06:30 16:00
HD53HAVW Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (945535) 06:30 16:00
HD53HAVW Lê Thị Giang (949988) 06:30 16:00
HD53HAVW Chi Nhánh Công Ty CP Xây Lắp Thủy Sản Việt Nam – Xí Nghiệp Xây Lắp Số 03 (948433) 06:30 16:00
HD53HAVW Trương Thị Thìn (948409) 06:30 16:00
HD53HAVW Nguyễn Thị Liên (948410) 06:30 16:00
HD53HAVW Nguyễn Quỳnh Nga (949541) 06:30 16:00
HD53HAVW Trần Thị Châu (951002) 06:30 16:00
HD53HAVW Lê Văn Hiệu (951142) 06:30 16:00
HD53HAVX Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (945536) 06:30 16:00
HD53HAVX Phạm Khắc Duy (948403) 06:30 16:00
HD53HAVX Tô Trường Mạnh (948404) 06:30 16:00
HD53HAVX Lâm Thị Hồng Mai (948406) 06:30 16:00
HD53HAVX Nguyễn Hoài Nam (948407) 06:30 16:00
HD53HAVX Vũ Văn Anh (948434) 06:30 16:00
HD53HAVX Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (948462) 06:30 16:00
HD53HAVX Phạm Văn Khoa (948501) 06:30 16:00
HD53HAVX Nguyễn Quốc Thuần (948548) 06:30 16:00
HD53HAVX Hồ Quảng Viên (948575) 06:30 16:00
HD53HAVX Trần Văn Thành (948625) 06:30 16:00
HD53HAVX Lý Thanh (948621) 06:30 16:00
HD53HAVX Nguyễn Thiện (948659) 06:30 16:00
HD53HAVX Lê Tê Phone (948673) 06:30 16:00
HD53HAVX Công Ty Cổ Phần Phát Lập Thành (950432) 06:30 16:00
HD53HAVX Đinh Xuân Cường (951150) 06:30 16:00
HD53HAVX Đinh Xuân Cường (951149) 06:30 16:00
HD53HAVY Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (945533) 06:30 16:00
HD53HAVY Lê Xuân Hùng (948408) 06:30 16:00
HD53HAVY Nguyễn Khánh Duy (948439) 06:30 16:00
HD53HAVY Long Thanh Toàn (948543) 06:30 16:00
HD53HAVY Trương Văn Hùng (948596) 06:30 16:00
HD53HAVY Vũ Thường Vinh (948868) 06:30 16:00
HD53HAVY Phạm Văn Toàn (949064) 06:30 16:00
HD53HAVY Nguyễn Văn Chín (949294) 06:30 16:00
HD53HAVY Miếu Trung Lập (948789) 06:30 16:00
HD53HAVY Phạm Thế Ninh (949585) 06:30 16:00
HD53HAVY Cao Đặng Nguyên Tâm (950208) 06:30 16:00
HD53HAVY Nguyễn Thị Thu (950570) 06:30 16:00
HD53HAVY Nguyễn Văn Xuân (950885) 06:30 16:00
HD53HAVY (951240) 06:30 16:00
HD53HAVZ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (945529) 06:30 16:00
HD53HAVZ Trương Văn Tưởng (948405) 06:30 16:00
HD53HAVZ Trần Vũ Lâm (948492) 06:30 16:00
 • Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 3 7 2019 Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 3 7 2019

  ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN Điện lực Hải Châu AD53ABJB TT VIỄN THÔNG QĐ 08:00 ngày 01/07/2019 15:00 ngày 08/07/2019 Điện lực Hải Châu AD53ABJF KIỐT T2 TỔNG TRẠM VIETEL 08:00 ngày 01/07/2019 15:00 ngày 08/07/2019 Điện lực Sơn Trà EC53EEL7 Bình Kỳ 1 01:02 ngày 03/07/2019 11:00 ngày 03/07/2019 Điện lực […]

 • Lịch cúp/cắt điện Đà Nẵng ngày 30/06/2019 Lịch cúp/cắt điện Đà Nẵng ngày 30/06/2019

  Quận Liên chiểu cúp điện gần như toàn bộ, Quận sơn trà cúp điện hai khu vực ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN Điện lực Liên Chiểu HC53HN26 TBA KDC KCN Hòa Khánh mở rộng 06:00 ngày 30/06/2019 16:30 ngày 30/06/2019 Điện lực Liên Chiểu HC53HO34 TBA Khu Đường 6 06:00 ngày 30/06/2019 […]

 • Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 01/07/2019 Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 01/07/2019

  ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN Điện lực Sơn Trà ED53EAFW Cảng Tiên Sa Đà Nẵng T4, T6, T7 08:00 ngày 29/06/2019 11:00 ngày 10/07/2019 Điện lực Liên Chiểu HC53HHN3 KDC Hòa Phát 3 – T2 06:30 ngày 01/07/2019 10:30 ngày 01/07/2019 Điện lực Liên Chiểu HC53HO17 Âu Cơ 06:30 ngày 01/07/2019 09:30 […]

 • Lịch cúp điện, cắt điện ĐÀ Nẵng ngày 29/06/2019 Lịch cúp điện, cắt điện ĐÀ Nẵng ngày 29/06/2019

  Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT 29/06/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHO7 Khu phố Chợ Hòa Khánh T3 06:30 09:30 ĐL Sơn Trà EC53EEZ7 Khu VHTT An Trung – T3 08:30 11:30 EC53EZ10 The Monarchy 08:30 11:30 ED53EAFW CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (954871) 08:00 11:00 ED53EBAA […]

 • Lịch cúp điện Đà Nẵng 28 6 2019 hôm nay Lịch cúp điện Đà Nẵng 28 6 2019 hôm nay

  Công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng 28 6 năm 2019 thứ 6 gồm các quận sau, các quận không có trong bảng phát điện bình thường. Mời các bạn xem lịch cúp điện Đà Nẵng và lịch cúp nước Đà Nẵng

 • Lịch cúp điện Đà Nẵng 27- 6 – 2019 Lịch cúp điện Đà Nẵng 27- 6 – 2019

  Điện lực Đà Nẵng thông báo, lịch cúp điện Đà Nẵng ngày Điện lực Sơn Trà Tên trạm : ED53EAFW Cảng Tiên Sa Đà Nẵng T4, T6, T707:30 Thời gian :ngày 25/06/201911:30 ngày 28/06/2019 Lý do: Di dời đường dây cáp ngầm trung thế 22kV cấp điện các TBA Cảng Tiên Sa T4, T6, T7, […]

 • Lịch cắt điện hôm nay 26/06/2019 Đà Nẵng Lịch cắt điện hôm nay 26/06/2019 Đà Nẵng

  Lịch cắt điện hôm nay 26/06/2019