Lịch cúp điện Đà Nẵng

Thông tin mới nhất chính thức của điện lực Đà Nẵng lịch cắt điện – lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay, số điện thoại điện lực Đà Nẵng báo hỏng 1900.1909 Xem thêm lịch cúp nước Đà Nẵng

Lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay và 5 ngày tới

Lịch cúp điện từ ngày mùng 12/11/2019 đến ngày 19/11/2019 thông tin từ Công ty Điện Lực Đà Nẵng

Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
12/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAE9 VĨNH TRUNG 2 07:30 16:30
AD53ABGL (638690) 07:30 11:30
AD53ABGL Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng (642080) 07:30 11:30
AD53ABGL (642079) 07:30 11:30
AD53ABGL (642078) 07:30 11:30
AD53ABHS Công ty cổ phần Đầu tư Thành Lợi (638448) 07:30 16:30
ĐL Liên Chiểu HD53HAOX Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (928311) 07:30 09:30
ĐL Sơn Trà EC53EEL6 Mân Quang 1 07:30 13:30
EC53EELP Hoà Quí 1-T4 07:30 13:30
EC53EP18 Mân Quang 2 07:30 13:30
EC53EP24 Mân Quang 4 07:30 13:30
EC53EV36 Mân Quang 3 07:30 13:30
ED53EAKH (977971) 07:30 13:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVWB Hoà xuân 1 07:30 12:00
VC53VW59 TBA Phan Hữu Nghi 07:30 12:00
ĐL Hoà Vang GC53VT12 Hòa Phong 1 07:00 12:00
13/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAOV KDC C17 07:30 13:00
AD53ABBU Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Ka Ka (124499) 13:00 17:30
ĐL Cẩm Lệ VD53VAFY Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng (684395) 07:30 12:00
14/11/2019 ĐL Hải Châu AC53AAAB TRIỆU NỮ VƯƠNG 07:30 13:00
AC53AB17 HOÀNG VĂN THỤ 4 13:00 17:30
ĐL Sơn Trà EC53EEL7 Bình Kỳ 1 13:00 17:00
EC53EEXN Hoà Quý 2 – T3 13:00 17:00
EC53EL13 Bình Kỳ 2 13:00 17:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VT30 Thành đoàn Đà Nẵng 07:30 12:00
VC53VT39 KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ 07:30 12:00
15/11/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHN4 Khu GĐ Tiểu Đoàn 2 07:00 10:00
HC53HR24 Đa Phước 2T1 07:30 09:30
HD53HAHI Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng (840816) 07:00 10:00
ĐL Thanh Khê FC53FFO7 H.Minh – T.L.Đán MR T1 07:30 09:30
16/11/2019 ĐL Hải Châu AD53ABDO Trung tâm Tiêu chuẩn Đo Lường chất lượng 3 (151213) 07:30 14:30
AD53ABDT Bộ Tham mưu Quân Khu 5 (151230) 07:30 14:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VT29 Cẩm Hòa 3 06:30 16:30
VC53VT40 Cầu Đường 525 06:30 16:30
VC53VVGO Hoà cầm 2 06:30 16:30
VC53VVU6 Hòa Cầm 4 06:30 16:30
VC53VVUE Ánh sáng Trường Quân Chính 06:30 16:30
VC53VVUF Cẩm Hòa 2 06:30 16:30
VD53VAAV (707342) 06:30 16:30
VD53VACS Trường Quân Sự Quân khu 5 (600441) 06:30 16:30
VD53VACT Công ty Cổ Phần lâm sản Xuất khẩu Đà Nẵng (600443) 06:30 16:30
VD53VACV Công ty cổ phần S.G.L (600450) 06:30 16:30
VD53VADP Xí nghiệp thi công cơ giới 630 – Tổng công ty XDCTGT 6 – Công ty cổ phần (608410) 06:30 16:30
VD53VAEE Xí nghiệp chế biến lâm sản Hòa Nhơn (612210) 06:30 16:30
VD53VAEL Trường Quân Sự Quân khu 5 (614532) 06:30 16:30
VD53VAFL Trường Trung cấp nghề Giao Thông Công Chính Đà Nẵng (674034) 06:30 16:30
VD53VAGT Công ty cổ phần Pacific Dinco (687864) 06:30 16:30
VD53VAHA Công ty Cổ Phần đầu tư thương mại Phước Yên (693354) 06:30 16:30
VD53VAIU Lữ đoàn 575 – Quân Khu 5 (714925) 06:30 16:30
VD53VAJN (718453) 06:30 16:30
VD53VAKG Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ đá Nữ Hoàng – Chi nhánh Đà Nẵng (721624) 06:30 16:30
ĐL Hoà Vang GC53GS25 NINH AN 3 06:30 16:30
GC53GS50 TBA PHƯỚC HƯNG 4 06:30 16:30
GC53GS51 TBA HÒA NHƠN 2 – T4 06:30 16:30
GC53GS53 PHÚ HÒA 7 06:30 16:30
GC53GT47 TBA HÒA THỌ – HÒA NHƠN 06:30 16:30
GC53GT50 TÚY LOAN 3 06:30 16:30
GC53GU36 CẨM TOẠI TRUNG 4 06:30 16:30
GC53GW63 TBA PHỐ CHỢ HÒA PHONG T2 06:30 16:30
GC53VS10 Hoà Nhơn 1-T1 06:30 16:30
GC53VS11 Hoà Nhơn 1-T2 06:30 16:30
GC53VS12 TTHC huyện Hòa Vang 06:30 16:30
GC53VS13 Phú Hoà 2 06:30 16:30
GC53VS14 Thôn Phước Thái 06:30 16:30
GC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1 06:30 16:30
GC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2 06:30 16:30
GC53VS17 Thôn Phước Hậu 06:30 16:30
GC53VS18 Thôn Phước Thuận 06:30 16:30
GC53VS19 Thôn Trước Đông 06:30 16:30
GC53VS20 Phước Hưng 06:30 16:30
GC53VS21 Ninh An 06:30 16:30
GC53VS22 Ninh An 2 06:30 16:30
GC53VS23 Diêu Phong 06:30 16:30
GC53VS24 Diêu Phong 2 06:30 16:30
GC53VS26 Toàn Trung 06:30 16:30
GC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3 06:30 16:30
GC53VS34 Cẩm Toại Tây 3 06:30 16:30
GC53VS38 Thạch Nham Tây 2 06:30 16:30
GC53VT10 Khương Mỹ 06:30 16:30
GC53VT11 Khương Mỹ 2 06:30 16:30
GC53VT12 Hòa Phong 1 06:30 16:30
GC53VT13 Hoà Phong 2 06:30 16:30
GC53VT14 Hoà Phong 1-2 06:30 16:30
GC53VT15 Thôn Tuý Loan 06:30 16:30
GC53VT16 Tuý Loan 2 06:30 16:30
GC53VT17 Cẩm Toại Trung 2 06:30 16:30
GC53VT18 Dương Lâm 2-T2 06:30 16:30
GC53VT19 UBND xã Hoà Phong 06:30 16:30
GC53VT20 Dương Lâm 2 06:30 16:30
GC53VT21 Thạch Nham Đông 06:30 16:30
GC53VT22 Thạch Nham Tây 06:30 16:30
GC53VT23 Phú Hòa 3 06:30 16:30
GC53VT36 Thạch Nham Đông T2 06:30 16:30
GC53VT42 An Tân 06:30 16:30
GC53VT44 Khu TĐC Hòa Nhơn 06:30 16:30
GC53VT46 TBA TÚY LOAN TÂY 06:30 16:30
GC53VU11 Thái Lai 06:30 16:30
GC53VU14 Nhơn Sơn 06:30 16:30
GC53VU17 Phước Hưng 2 06:30 16:30
GC53VU20 Cẩm Toại Tây 2 06:30 16:30
GC53VU21 Cẩm Toại Trung 3 06:30 16:30
GC53VU23 Khương Mỹ 3 06:30 16:30
GC53VU24 Bồ Bản 2 06:30 16:30
GC53VU35 Phú Hòa 4 06:30 16:30
GC53VU38 Ngầm Đôi 06:30 16:30
GC53VVSA Bơm Ninh An 06:30 16:30
GC53VVT5 Nam Thanh 06:30 16:30
GC53VVT6 Cẩm Toại Tây 06:30 16:30
GC53VVT7 Cẩm Toại Trung 06:30 16:30
GC53VVT8 Bồ Bản 06:30 16:30
GC53VVT9 Cẩm Toại Đông 06:30 16:30
GC53VVU1 Hoà Phú 1 06:30 16:30
GC53VVU2 Hoà Phú 2 06:30 16:30
GC53VVU3 Hoà Phú 3 06:30 16:30
GC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc 06:30 16:30
GC53VVU5 Thôn Phú Túc 06:30 16:30
GC53VVW1 Thôn Hòa Phước 06:30 16:30
GC53VVW2 An Châu 06:30 16:30
GC53VVW3 Thôn Hoà Thọ 06:30 16:30
GC53VVW4 Hoà Phước 1 06:30 16:30
GC53VVW5 Đông Lâm 06:30 16:30
GC53VVW6 Thôn Đồng Lăng 06:30 16:30
GC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú 06:30 16:30
GC53VVW9 Thôn Hòa Hải 06:30 16:30
GC53VVWU Khu phố chợ Hòa Phong 06:30 16:30
GC53VW35 Phú Hòa 5 06:30 16:30
GC53VW44 Cẩm Toại Tây 4 06:30 16:30
GC53VW51 TBA Hòa Nhơn 1-T3 06:30 16:30
GC53VW62 Thôn Hòa Thọ T2 06:30 16:30
GD53VAAG Nhà máy gạch không nung 06:30 16:30
GD53VAAJ KDL sinh thái Suối Đôi và mỏ khoáng nóng 06:30 16:30
GD53VAAN Mỏ đá Hố Sanh 06:30 16:30
GD53VAAR Chi cục thuế huyện Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VAAS Mỏ đá Hố Sâu T2 06:30 16:30
GD53VAAT BTS Viettel 06:30 16:30
GD53VAAZ Phước Thinh Phát 06:30 16:30
GD53VABA Trộn BT nhựa (ĐN-MT) 06:30 16:30
GD53VABE Thiết bị Trường học 06:30 16:30
GD53VABI Giấy Việt Nhật 06:30 16:30
GD53VABM Bê tông nhựa nóng Hòa Nhơn 06:30 16:30
GD53VABS Bê tông dự ứng lực 06:30 16:30
GD53VABU Kiot NHNN&PTNT CN huyện Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VABY Mỏ đá Hố Bạc 2 06:30 16:30
GD53VACL Bơm Túy Loan 06:30 16:30
GD53VACN Trường Giáo Dưỡng 06:30 16:30
GD53VACQ Bê tông Atphal 06:30 16:30
GD53VADD Bảo Trung 06:30 16:30
GD53VADE Kho Bom Thành Đội 06:30 16:30
GD53VADF Công ty CT đô thị 06:30 16:30
GD53VADG Hải Vy 06:30 16:30
GD53VADI Nghiền Sàng 06:30 16:30
GD53VADQ Huỳnh Đức May 06:30 16:30
GD53VADV Chi nhánh NHNN Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VAEA XN khai thác đá Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VAEC Cty ĐTPT nhà TP Đà Nẵng 06:30 16:30
GD53VAEG Tiểu Đoàn CSCĐ 06:30 16:30
GD53VAEH Mỏ đá CTCP Chu Lai 06:30 16:30
GD53VAEJ Công ty CTĐT Đà Nẵng 06:30 16:30
GD53VAER Mỏ đá Phước Hậu 06:30 16:30
GD53VAEU Mỏ đá Hố Sâu 06:30 16:30
GD53VAFD Tân Minh Hoàng 06:30 16:30
GD53VAFM Mỏ đá Quán Quân 06:30 16:30
GD53VAFR Cao Hoàng Lực 06:30 16:30
GD53VAFU G.Tuynel Vĩnh Trường 06:30 16:30
GD53VAFV Lại Anh Dũng (Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Minh) 06:30 16:30
GD53VAFW Công ty Xây dựng 323 06:30 16:30
GD53VAFX G.Tuynel Nguyễn Văn Anh 06:30 16:30
GD53VAGK Vinh Thanh Châu 06:30 16:30
GD53VAGL Vinaconex 06:30 16:30
GD53VAGV Chu Lai 2 06:30 16:30
GD53VAHB Hoàng Tuấn 06:30 16:30
GD53VAHD Mỏ đá HSCC VINA 06:30 16:30
GD53VAHG Hòa Phú Thành 06:30 16:30
GD53VAHO Bệnh viện Hòa Vang 06:30 16:30
GD53VAIC Công ty Sơn Hải 06:30 16:30
GD53VAID Đặng Hùng Lân 06:30 16:30
GD53VAIE Công ty CPXD 512 06:30 16:30
GD53VAIJ Cty cổ phần V.liệu X.dựng 323 06:30 16:30
GD53VAIR Cty CP-ĐTXD Toàn Trung 06:30 16:30
GD53VAIS Công ty Phước Thuận 06:30 16:30
GD53VAIV Nghiền Sàng 2 06:30 16:30
GD53VAIW Bê tông nhựa công ty CPXD GT Quảng Nam 06:30 16:30
GD53VAJB Xí nghiệp khai thác đá( Mỏ đã Phước Thuận) 06:30 16:30
GD53VAJG TBA Hoàng Anh Khôi 06:30 16:30
GD53VAJI Mỏ đá Hòa Nhơn T3( công ty KS&XD Miền Nam) 06:30 16:30
GD53VAJL Cty CP Công nghệ Đức Huy 06:30 16:30
GD53VAJU Trạm biến áp VBRICK 06:30 16:30
GD53VAJX TBA Bảo Ân 06:30 16:30
GD53VAJY TBA Công ty Long Bình 06:30 16:30
GD53VAKA TBA chiếu sáng nút giao thông Túy Loan 06:30 16:30
GD53VAKP Phú Nam An 06:30 16:30
GD53VAKQ Công ty CP Đồng Nai 06:30 16:30
GD53VAKS Công ty Vimeco 06:30 16:30
GD53VAKW BTTP Vinaconex 25 06:30 16:30
GD53VAKX Công ty Đại Cường 06:30 16:30
GD53VALK Trần Minh Gia 06:30 16:30
GD53VALL Khu XLNT nhiễm dầu – TCT Sông Thu 06:30 16:30
GD53VALN PVTC Lâm Viên 06:30 16:30
GD53VALR Than Miền Trung Vinacomin 06:30 16:30
18/11/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HN18 KĐT Phước Lý 13:30 16:00
HC53HN31 TBA LÊ ĐÌNH KỴ 13:30 16:00
HD53HAAI Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (932403) 09:30 11:30
HD53HAAI Tiểu Đoàn 409 – Bộ Tham Mưu Quân Khu 5 (800016) 09:30 11:30
HD53HAMU Công Ty TNHH Phú Mỹ Hòa (919435) 07:30 09:30
HD53HAMU Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ Hòa (935921) 07:30 09:30
19/11/2019 ĐL Liên Chiểu HD53HALZ Võ Hoàng Anh Tuấn (923251) 07:30 10:00
HD53HALZ Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Thành Tân (909736) 07:30 10:00
ĐL Thanh Khê FC53FFI8 Tôn Đản 07:30 12:00
 • Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 1/10/2019 Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 1/10/2019

  CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng 1/10/2019 với thông tin sau

 • Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 3 7 2019 Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 3 7 2019

  ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN Điện lực Hải Châu AD53ABJB TT VIỄN THÔNG QĐ 08:00 ngày 01/07/2019 15:00 ngày 08/07/2019 Điện lực Hải Châu AD53ABJF KIỐT T2 TỔNG TRẠM VIETEL 08:00 ngày 01/07/2019 15:00 ngày 08/07/2019 Điện lực Sơn Trà EC53EEL7 Bình Kỳ 1 01:02 ngày 03/07/2019 11:00 ngày 03/07/2019 Điện lực […]

 • Lịch cúp/cắt điện Đà Nẵng ngày 30/06/2019 Lịch cúp/cắt điện Đà Nẵng ngày 30/06/2019

  Quận Liên chiểu cúp điện gần như toàn bộ, Quận sơn trà cúp điện hai khu vực ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN Điện lực Liên Chiểu HC53HN26 TBA KDC KCN Hòa Khánh mở rộng 06:00 ngày 30/06/2019 16:30 ngày 30/06/2019 Điện lực Liên Chiểu HC53HO34 TBA Khu Đường 6 06:00 ngày 30/06/2019 […]

 • Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 01/07/2019 Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 01/07/2019

  ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN Điện lực Sơn Trà ED53EAFW Cảng Tiên Sa Đà Nẵng T4, T6, T7 08:00 ngày 29/06/2019 11:00 ngày 10/07/2019 Điện lực Liên Chiểu HC53HHN3 KDC Hòa Phát 3 – T2 06:30 ngày 01/07/2019 10:30 ngày 01/07/2019 Điện lực Liên Chiểu HC53HO17 Âu Cơ 06:30 ngày 01/07/2019 09:30 […]

 • Lịch cúp điện, cắt điện ĐÀ Nẵng ngày 29/06/2019 Lịch cúp điện, cắt điện ĐÀ Nẵng ngày 29/06/2019

  Ngày Điện Lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT 29/06/2019 ĐL Liên Chiểu HC53HHO7 Khu phố Chợ Hòa Khánh T3 06:30 09:30 ĐL Sơn Trà EC53EEZ7 Khu VHTT An Trung – T3 08:30 11:30 EC53EZ10 The Monarchy 08:30 11:30 ED53EAFW CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG (954871) 08:00 11:00 ED53EBAA […]

 • Lịch cúp điện Đà Nẵng 28 6 2019 hôm nay Lịch cúp điện Đà Nẵng 28 6 2019 hôm nay

  Công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng 28 6 năm 2019 thứ 6 gồm các quận sau, các quận không có trong bảng phát điện bình thường. Mời các bạn xem lịch cúp điện Đà Nẵng và lịch cúp nước Đà Nẵng

 • Lịch cúp điện Đà Nẵng 27- 6 – 2019 Lịch cúp điện Đà Nẵng 27- 6 – 2019

  Điện lực Đà Nẵng thông báo, lịch cúp điện Đà Nẵng ngày Điện lực Sơn Trà Tên trạm : ED53EAFW Cảng Tiên Sa Đà Nẵng T4, T6, T707:30 Thời gian :ngày 25/06/201911:30 ngày 28/06/2019 Lý do: Di dời đường dây cáp ngầm trung thế 22kV cấp điện các TBA Cảng Tiên Sa T4, T6, T7, […]

 • Lịch cắt điện hôm nay 26/06/2019 Đà Nẵng Lịch cắt điện hôm nay 26/06/2019 Đà Nẵng

  Lịch cắt điện hôm nay 26/06/2019