dieu khoan su dung

Chào mừng bạn đã truy cập vào trang tin Danang.Plus, vui lòng bỏ ra một ít thời gian để đọc và tham khảo những điều khoản sử dụng của chúng tôi

Cho dù đội ngũ nhân viên của Danang.Plus đã cố gắng hết sức trong việc thu thập thông tin những không phải tất cả các thông tin trên trang web này đều hoàn chỉnh, một số thông tin có thể không chính xác, chưa cập nhật hoặc không áp dụng đối với các trường hợp của một tình huống cụ thể. Thông tin tại Danang.Plus được tổng hợp từ các nguồn thông tin được tin cậy là chính xác. Những nội dung của người dùng gởi về, chúng tôi được phép chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung cần thiết.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những thông tin chưa chính xác và chưa hoàn chỉnh cũng như bất kỳ quyết định nào của bạn dựa vào thông tin trên trang web này là trách nhiệm của riêng bạn. Chúng tôi cũng không bảo đảm rằng bất kỳ dữ liệu nào lấy từ trang web này không bị nhiễm virus hoặc bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào. Trách nhiệm của bạn phải bảo đảm rằng bạn sử dụng phần mềm kiểm tra virus thích hợp. 

Danang.Plus chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên trang web cho người dùng. Tất cả thông tin, hình ảnh và tất cả nội dung được đăng trên Danang.Plus đều tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với phong tục và truyền thống tốt đẹp của Việt Nam

Chúng tôi có quyền thay đổi và / hoặc chấm dứt nội dung và tính năng của một phần hoặc toàn bộ trang web mà không cần thông báo trước cho người dùng.

Chúng tôi có thể sử dụng nội bộ thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người dùng do người dùng tự nguyện cung cấp cho mục đích nâng cấp dịch vụ và cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người dùng cho bên thứ ba, trừ trường hợp yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị pháp luật

Danang.Plus cho phép người dùng xem và xuất thông tin như in, tải xuống, chuyển tiếp, chia sẻ, lưu trữ,… từ trang web tuy nhiên chỉ dùng cho mục đích cá nhân. Bạn cũng phải đảm bảo tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Không can thiệp, ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web của người dùng khác cũng như không can thiệp vào hoạt động và quản lý trang web của Danang.Plus

Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ của Danang.Plus, bạn cần thanh toán phí khi đúng hạn, cung cấp thông tin và thông báo mỗi khi thông tin thay đổi cũng như chịu trách nhiệm với thông tin mà mình cung cấp. Cần thông báo tối thiểu trước 15 ngày nếu ngưng sử dụng dịch vụ.

Những điều khoản trên có thể được cập nhật thường xuyên tại bài viết này. Nếu bạn không hài lòng với điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng ngừng truy cập / sử dụng thông tin trên trang web. Chân thành cám ơn các bạn đã đọc đến đây, chúc các bạn có trải nghiệm sử dụng web một cách tốt nhất.