Lịch cúp điện Đà Nẵng 28 6 2019 hôm nay

Công ty điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cúp điện Đà Nẵng 28 6 năm 2019 thứ 6 gồm các quận sau, các quận không có trong bảng phát điện bình thường.

Mời các bạn xem lịch cúp điện Đà Nẵng và lịch cúp nước Đà Nẵng

Bài viết liên quan