Lịch cúp/cắt điện Đà Nẵng ngày 30/06/2019

           

Quận Liên chiểu cúp điện gần như toàn bộ, Quận sơn trà cúp điện hai khu vực

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾN
Điện lực Liên ChiểuHC53HN26TBA KDC KCN Hòa Khánh mở rộng06:00 ngày 30/06/201916:30 ngày 30/06/2019
Điện lực Liên ChiểuHC53HO34TBA Khu Đường 606:00 ngày 30/06/201916:30 ngày 30/06/2019
Điện lực Liên ChiểuHD53HAAVHóa Chất Hòa Khánh06:00 ngày 30/06/201916:30 ngày 30/06/2019
Điện lực Liên ChiểuHD53HABITự dùng Clinke06:00 ngày 30/06/201916:30 ngày 30/06/2019
Điện lực Liên ChiểuHD53HABJClinke T106:00 ngày 30/06/201916:30 ngày 30/06/2019
Điện lực Sơn TràED53EAFWCảng Tiên Sa Đà Nẵng T4, T6, T708:00 ngày 29/06/201911:00 ngày 10/07/2019
Điện lực Liên Chiểu  06:00 ngày 30/06/201916:30 ngày 30/06/2019
Điện lực Liên ChiểuHC53HN17TĐC Hòa Hiệp 406:00 ngày 30/06/201916:30 ngày 30/06/2019
Điện lực Liên ChiểuHC53HN22TĐC Hòa Hiệp 4 T206:00 ngày 30/06/201916:30 ngày 30/06/2019
Điện lực Liên ChiểuHC53HN24TBA Trần Tấn06:00 ngày 30/06/201916:30 ngày 30/06/2019
Điện lực Sơn TràED53EABVKhu công nghiệp Massda08:00 ngày 30/06/201912:30 ngày 30/06/2019

Quý độc giả muốn đăng ký thông tin doanh nghiệp lên DaNang.Plus liên hệ tại Đây

           

Bài viết liên quan