Đà Nẵng PlusĐịa điểm Đà NẵngHội Người mù thành phố Đà Nẵng

Hội Người mù thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 320 Trưng Nữ Vương, Bình Thuận, Hải Châu
  • Email: hnm.danang@gmail.com
  • Số điện Thoại: 0236 3823941

Chức năng, nhiệm vụ:
Quy tụ, tập hợp quản lý, giáo dục, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, dạy chữ, hướng nghiệp truyền nghề, hướng dẫn cách làm ăn, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo cho hội viên người mù.

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng