Đà Nẵng công bố thưởng Tết Nguyên đán cao nhất hơn 1 tỷ đồng/người

Mới đây, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng chính thức thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất hơn 1 tỷ đồng/người và thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Theo đó, vào ngày 25/12 Sở cũng đã ghi nhận hơn 116 doanh nghiệp đã báo cáo kết quả tiền lương năm 2023, kế hoạch thưởng Tết 2024.

Đà Nẵng công bố thưởng Tết Nguyên đán cao nhất hơn 1 tỷ đồng/người

Đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ vốn 100% thì:

 • Tiền thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất là 34 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng.
 • Tiền thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn cao nhất là 45 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần với vốn góp của Nhà nước thì:

 • Tiền thưởng Tết Dương lịch cao nhất là hơn 21,4 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.
 • Tiền thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 150 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng.

Đối với doanh nghiệp dân doanh thì:

 • Tiền thưởng Tết Dương lịch tối đa là 10 triệu đồng và thấp nhất là 50.000 đồng.
 • Tiền thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn cao nhất là hơn 1 tỷ đồng và thấp nhất là 200.000 đồng.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI thì:

 • Tiền thưởng Tết Dương lịch cao nhất là hơn 157 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng.
 • Tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là hơn 311 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng.

Trong khi đó, tiền lương năm 2023 cho người lao động sẽ dao động từ cao nhất là 250 triệu đồng/tháng. Mức lường này áp dụng đối với khối doanh nghiệp dân doanh và đến thấp nhất là hơn 4,1 triệu đồng/tháng.

Trong năm Giáp Thìn 2024, mức thưởng tết Âm lịch trên thị trường không có sự biến động lớn so với năm Quý Mão 2023. Đáng chú ý, khối doanh nghiệp dân doanh giữ vị thế đầu bảng với mức thưởng cao nhất.

Đà Nẵng thông báo những mức thưởng ấn tượng này nhằm tạo động lực cho người lao động. Đồng thời thành phố cũng mong muốn đảm bảo một không khí Tết ấm áp và phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp.

Quảng Nam: Tăng mức thưởng Tết cao nhất đến 636 triệu đồng 

Quảng Nam: Tăng mức thưởng Tết cao nhất đến 636 triệu đồng 

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam vừa công bố mức thưởng Tết Dương lịch 2024 cho người lao động với mức cao nhất đạt 636 triệu đồng/người.

Thưởng Tết Dương lịch:

 • Vốn FDI: 57,7 triệu đồng/người.
 • Cổ phần (vốn Nhà nước): 48 triệu đồng/người.
 • Doanh nghiệp tư nhân: 10 triệu đồng/người.
 • Công ty TNHH MTV (100% vốn Nhà nước): 6,2 triệu đồng/người.
 • Thấp nhất: 100.000 đồng/người, áp dụng cho FDI và doanh nghiệp tư nhân.

Thưởng Tết Nguyên đán:

 • Vốn FDI: 636 triệu đồng/người.
 • Doanh nghiệp tư nhân: 129 triệu đồng/người.
 • Công ty TNHH MTV (100% vốn Nhà nước): 12,5 triệu đồng/người.
 • Thấp nhất: 1 triệu đồng/người, áp dụng cho FDI và doanh nghiệp tư nhân.

Sở cũng thông tin có đến 45 doanh nghiệp hỗ trợ hơn 17.000 lao động bằng quà Tết và tiền tàu xe. Và mức hỗ trợ bình quân là 200.000 đồng/người.

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cũng đánh giá mức thưởng Tết 2024 tăng từ 43-127% so với năm 2023 đối với các loại hình doanh nghiệp. Thưởng Tết Nguyên đán cũng tăng từ 16-750%.