Đưa ra thảo luận tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2019 nhiều vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm hiện nay

           

Chiều 23-10, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì phiên họp giải trình của Thường trực HĐND thành phố về chủ trương, cơ chế chính sách để thực hiện đề án Tăng cường vận tải công cộng; các dự án quy hoạch treo và các khu tái định cư chưa bàn giao; và việc thực hiện Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 11-7-2019 của HĐND thành phố Đà Nẵng đối với diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng các dự án trên địa bàn quận, huyện. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng.

Đề án Tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng các phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 7-7-2017, với 7 nhóm giải pháp: hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển, hoàn thiện hạ tầng giao thông; hoàn thiện, mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; điều tiết phương tiện vào trung tâm thành phố; kiểm soát sử dụng phương tiện; quản lý giao thông. Trên cơ sở Nghị quyết, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án trong giai đoạn 2018 – 2020, giao các sở, ngành chủ trì thực hiện 39 nhiệm vụ cụ thể.

Theo Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng, qua gần hai năm triển khai, các sở, ngành đã tích cực tổ chức thực hiện, đạt được một số kết quả cụ thể như: tổ chức phân luồng các loại xe (xe 30 trở lên, xe tải, xe container) vào trung tâm thành phố; cải tạo, phân luồng giảm ùn tắc một số nút giao thông điểm nóng; mở rộng mạng lưới xe buýt, tăng chuyến, tăng hành trình; thí điểm đầu tư một số điểm đỗ xe bằng ngân sách thành phố.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đề án cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc, cụ thể như khó khăn trong vấn đề đầu tư và kêu gọi đầu tư các bãi đỗ xe do quy trình thực hiện các thủ tục đầu tư còn nhiều phức tạp, đặc biệt có trường hợp khi tổ chức lấy ý kiến của người dân không nhận được sự đồng thuận của người dân trong khu vực; việc xây dựng cơ chế chính sách để kêu gọi đầu tư các bãi đỗ xe gặp nhiều vướng mắc liên quan đến quy định của Luật Đất đai, Luật Quản lý tài sản công, Luật Đầu tư và các quy định liên quan đến đầu tư theo hình thức đối tác công tư; công tác kiểm tra việc đảm bảo diện tích đậu đỗ xe tại các công trình xây dựng có mục đích kinh doanh thương mại, tập trung đông người chưa được thực hiện quyết liệt.

Về vấn đề này, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát toàn diện và sơ kết đánh giá sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 102, báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2019. Trước mắt, tập trung triển khai các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông, nhất là tại khu vực trung tâm; đẩy nhanh thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm để đáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay của thành phố. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các chính sách ưu đãi khuyến khích nhằm huy động nguồn lực xã hội trong đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông đô thị, kêu gọi đầu tư các bãi đỗ xe khu vực trung tâm, xây dựng chính sách phát triển giao thông công cộng.

Liên quan đến đất nông nghiệp không sản xuất được trên địa bàn các quận, huyện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Nguyễn Phú Ban cho biết, hiện nay, toàn thành phố có 250 ha đất nông nghiệp không sản xuất được, với các nguyên nhân chính: do khai thác khoáng sản; do hoang hóa; do giải tỏa không sản xuất được; do xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho rằng, cần xác định cụ thể tiêu chí thống kê đất nông nghiệp không sản xuất được (đã nằm trong khu vực dự án, quy hoạch dự án; diện tích nằm ngoài dự án…), từ đó có phương pháp rà soát, báo cáo thống nhất để trùng khớp về mặt số liệu của các ngành với các địa phương… Đồng thời, rà soát lại diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng của từng dự án liên quan, xác định cụ thể về diện tích, khu vực bị ảnh hưởng, xác định hiện trạng là đất nông nghiệp (lúa) hoặc đã chuyển sang mục đích khác như đất ở, đất trồng các loại cây cối hoa màu khác…

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đưa vấn đề này ra thảo luận tại kỳ họp cuối năm 2019, trên tinh thần quyết liệt, quyết tâm ban hành được một chủ trương mới về đất nông nghiệp không sản xuất được, theo hướng: nếu đất nằm trong quy hoạch dự án treo lâu năm thì hủy dự án để đất cho người dân sản xuất; nếu đất nằm trong dự án đang triển khai thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm trả tiền thu hồi đất; đất không sản xuất được do khai thác khoáng sản thì chủ khai thác có trách nhiệm đền bù; đất hoang hóa cần có phương án thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng…

Liên quan đến các dự án quy hoạch treo, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát các dự án, đồ án quy hoạch trên địa bàn để thực hiện việc điều chỉnh theo Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị 2009. Đồng thời, rà soát và xây dựng các chính sách phù hợp cho vùng dự án quy hoạch treo, quy hoạch chậm triển khai để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập cho nhân dân và công tác quản lý nhà nước của địa phương cơ sở; báo cáo HĐND thành phố trước ngày 15-11, để báo cáo tại kỳ họp cuối năm 2019.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của UBND các quận, huyện trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, công tác triển khai quy hoạch, giải tỏa đền bù đối với các dự án quy hoạch treo trên địa bàn. Bên cạnh đó, các Ban của HĐND thành phố cần đồng hành, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện.

Đối với các khu tái định cư chưa bàn giao, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý liên quan rà soát, tổng hợp các dự án đã hoàn thành, hoàn chỉnh thủ tục để bàn giao về cho quận huyện quản lý theo quy định; đồng thời, chỉ đạo rà soát, đánh giá khối lượng chưa hoàn thành đối với các dự án còn dở dang, để chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành để bàn giao cho địa phương.

nguồn Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng NGÔ HUYỀN

Quý độc giả muốn đăng ký thông tin doanh nghiệp lên DaNang.Plus liên hệ tại Đây

           

Bài viết liên quan