UBND quận Thanh Khê và những thông tin chi tiết nhất

Thanh Khê là một quận có diện tích khá lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong bài viết này, Danang.Plus sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến UBND quận Thanh Khê. Nếu độc giả đang có nhu cầu tìm kiếm thông tin về Ủy ban này thì đừng bỏ qua bài viết này của Danang.Plus nhé!

Địa chỉ UBND quận Thanh Khê Đà Nẵng

Trụ sở UBND quận Thanh Khê hay còn gọi là Trung tâm Hành chính quận Thanh Khê hiện nay tọa lạc ở số 503 đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

  • Điện thoại: 0236.3714922
  • Email: [email protected]
  • Website: https://thanhkhe.danang.gov.vn/
  • Thời gian mở cửa: 08h00 – 17h00 từ Thứ hai đến Thứ bảy hàng tuần.

Địa chỉ UBND quận Thanh Khê

Cơ cấu tổ chức UBND quận Thanh Khê

Để theo dõi rõ hơn về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê Đà Nẵng, độc giả có thể theo dõi sơ đồ sau đây:

Cơ cấu tổ chức UBND quận Thanh Khê

Ban lãnh đạo UBND quận Thanh Khê là ai?

Dưới đây là danh sách một số người đứng đầu trong UBND quận Thanh Khê:

Chủ tịch Hồ Thuyên

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Tường Vân

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Công

Chánh Văn phòng Tào Hùng

Phó Chánh Văn phòng (Nguyễn Đình Tùng)

Phó Chánh Văn phòng Võ Huy Hoàng

Phó Chánh Văn phòng Trương Thị Thanh

Lãnh đạo UBND quận Thanh Khê

Các phòng ban chuyên môn ở UBND quận Thanh Khê

Danh sách các phòng ban chuyên môn tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê Đà Nẵng:

Phòng ban chuyên môn Điện thoại Email
Văn phòng UBND quận 0236 3811882 [email protected]
Thanh tra quận 0236 3712366 [email protected]
Phòng Nội vụ 0236 3811996 [email protected]
Phòng Lao động thương binh & Xã hội 0236 3710911 [email protected]
Phòng Y tế 0236 3757731 [email protected]
Phòng Kinh tế 0236 3811993 [email protected]
Phòng Quản lý đô thị 0236 3712773 [email protected]
Phòng Văn hóa – Thông tin 0236 3725487 [email protected]
Phòng Tư pháp 0236 3712365 [email protected]
Phòng Tài chính – Kế hoạch 0236 3712617 [email protected]
Phòng Giáo dục – Đào tạo 0236 3714484 [email protected]
Phòng Tài nguyên – Môi trường 0236 3711797 [email protected]

Người đứng đầu và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban chuyên môn:

Thanh tra quận:

  • Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thị Bích Vân
  • Phó Chánh Thanh tra: Bà Lê Thị Thu
  • Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Thùy Dương

Thanh tra quận Thanh Khê có chức năng tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyền hạn,nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến các lĩnh vực như: cải cách hành chính; chính quyền địa phương; tổ chức biên chế cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; địa giới hành chính; cán bộ, công nhân viên chức nhà nước; cán bộ viên chức phường; tôn giáo; thanh niên; tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua, khen thưởng.

Phòng Lao động thương binh & Xã hội

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) có nhiệm vụ giúp UBND quận thực hiện việc quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, những người có công với xã hội ở địa phương. Đồng thời tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ dựa theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê.

phòng ban chuyên môn ở UBND quận Thanh Khê

Phòng Y tế

Phòng Y tế có chức năng tham mưu, giúp UBND quận Thanh Khê thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các vấn đề y tế trên địa bàn quận.

Phòng Kinh tế

Phòng Kinh tế quận Thanh Khê có chức năng tham mưu, giúp UBND quận Thanh Khê Đà Nẵng thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, khoa học và công nghệ, thuỷ sản. Đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ theo ủy quyền của UBND quận Thanh Khê.

Phòng Quản lý đô thị

Phòng Quản lý đô thị có chức năng tham mưu, giúp UBND quận Thanh Khê thực hiện việc quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật; vật liệu xây dựng; giao thông theo đúng chính sách pháp luật và các quy định của UBND thành phố Đà Nẵng và của nhà nước.

Phòng Văn hóa – Thông tin

  • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Hải
  • Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Hiếu ([email protected])
  • Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa ([email protected])

Phòng Văn hóa và Thông tin có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND quận Thanh Khê thực hiện việc quản lý nhà nước về: thể dục, thể thao; văn hóa; gia đình; du lịch; bưu chính và chuyển phát; báo chí; xuất bản; phát thanh, công nghệ thông tin, viễn thông và internet; cơ sở hạ tầng thông tin trên địa bàn quận.

lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Thanh Khê

Phòng Tư pháp

Phòng Tư pháp quận Thanh Khê thực hiện việc quản lý nhà nước về: xây dựng, thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật; giáo dục pháp luật; chứng thực; hộ tịch; thi hành án dân sự; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và một số công tác tư pháp theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Phòng Tài chính – Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp UBND quận Thanh Khê thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, công tác giá; công tác quy hoạch; kế hoạch và đầu tư; quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; giải quyết đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Phòng Giáo dục – Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện các công tác về lĩnh vực giáo dục, bao gồm: mục tiêu, nội dung giáo dục & đào tạo; tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục và tiêu chuẩn nhà giáo; cơ sở vật chất, thiết bị và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử, cấp chứng chỉ văn bằng; bảo đảm chất lượng giáo dục & đào tạo.

Phòng Tài nguyên – Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường giúp UBND quận Thanh Khê thực hiện công tác về: tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên môi trường, khí tượng, thuỷ văn, khoáng sản, đo đạc, bản đồ và biển.

các phường thuộc UBND quận Thanh Khê

Các UBND phường thuộc UBND quận Thanh Khê

Dưới đây là danh sách các phường thuộc UBND quận Thanh Khê Đà Nẵng:

UBND phường thuộc Thanh Khê Điện thoại Email
Phường An Khê 0236 3842412 [email protected]
Phường Thanh Khê Đông 0236 3759185 [email protected]
Phường Xuân Hà 0236 3714644 [email protected]
Phường Tam Thuận 0236 3821346 [email protected]
Phường Tân Chính 0236 3821839 [email protected]
Phường Thạc Gián 0236 3822461 [email protected]
Phường Hòa Khê 0236 3725633 [email protected]
Phường Thanh Khê Tây 0236 3760174 [email protected]
Phường Vĩnh Trung 0236 3822775 [email protected]
Phường Chính Gián 0236 3646521 [email protected]

Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Thanh Khê

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị

Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Thanh Khê­­

quận Thanh Khê

Trên đây là toàn bộ những thông tin về UBND quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm cách thức liên hệ và thực hiện các thủ tục hành chính tại UBND Thanh Khê. Đừng quên theo dõi Danang.Plus để tiếp tục cập nhật những thông tin hữu ích nhé!