UBND quận Hải Châu Thông tin liên hệ giới thiệu

Thông tin liên hệ và giới thiệu UBND Quận Hải Châu Thành Phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 270 Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu TP Đà Nẵng
  • Email: quanhaichau@danang.gov.vn
  • Website:http://www.haichau.danang.gov.vn/
  • Số điện thoại 0236 3827970 0236 3872774
UBND quận Hải Châu Thông tin liên hệ giới thiệu

Giới thiệu

Quận Hải Châu là mảnh đất có lịch sử trên 500 năm, kể từ lúc những cư dân Việt đầu tiên đến đây khai hoang, vỡ đất, tính kế sinh cơ lập nghiệp lâu dài. Hành trình hơn 500 năm ấy là sự thể hiện của lòng yêu nước, thương nòi sâu sắc, không ngừng bồi đắp ý chí kiên cường, bất khuất của con người Hải Châu trước mọi gian lao, thử thách dù khắc nghiệt đến bao nhiêu của thiên tai, địch họa.