UBND quận Cẩm Lệ thông tin liên hệ và giới thiệu

DaNang.Plus giới thiệu thông tin UBND quận Cẩm Lệ Đà Nẵng thông tin liên hệ và giới thiệu

Thông tin liên hệ chung

  • Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ Đà Nẵng
  • Email: quancamle@danang.gov.vn
  • Website: http://www.camle.danang.gov.vn
  • Số điện thoại: 0236 3674375 0236 3674157

Giới thiệu tổng quan

UBND quận Cẩm Lệ thông tin liên hệ và giới thiệu
ubnd quận Cẩm Lệ

Cẩm Lệ là một quận mới của thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Nghị định 102/NĐ-CP ngày 05/8/2005 của Chính phủ, trên cơ sở phường Khuê Trung của quận Hải Châu và 03 xã Hoà Thọ, Hoà Phát, Hoà Xuân của huyện Hoà Vang để lập 06 phường: Khuê Trung, Hoà Thọ Đông, Hoà Thọ Tây, Hoà Phát, Hoà An và Hoà Xuân thuộc quận Cẩm Lệ với diện tích tự nhiên là 3.375 ha, dân số đến nay gần 90000 người, mật độ trung bình 987người/km2.