Đà Nẵng PlusĐịa danhUBND huyện Hoàng Sa Đà Nẵng thông tin liên hệ

UBND huyện Hoàng Sa Đà Nẵng thông tin liên hệ

Thông tin chung

  • Địa chỉ: Góc ngã ba đường Hoàng sa – Phan Bá Phiến Hoàng sa, Sơn Trà Đà Nẵng
  • Email: hoangsa@danang.gov.vn
  • Website: http://hoangsa.danang.gov.vn/
  • Số điện thoại: 0236 3822291 0236 3829900
ubnd huyen hoang sa
ubnd huyện Hoàng SA

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng