Đà Nẵng PlusCác sở ban ngànhThông tin sở xây dựng Đà Nẵng đầy đủ

Thông tin sở xây dựng Đà Nẵng đầy đủ

Địa chỉ: Tầng 12, 13, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3822134 Fax: 236. 3828587
Website: sxd.danang.gov.vn / Email: sxd@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Các Phó giám đốc:

1. Ông Lê Tùng Lâm

Điện thoại: 236. 3822014

Email: lamlt@danang.gov.vn

2. Ông Thái Ngọc Trung

Điện thoại: 236. 3822667

Email: trungtn@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn:

TtPhòng, banĐiện thoại
1Văn phòng Sở236. 3822134
2Quản lý kiến trúc đô thị236. 3822106
3Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị236. 3822435
4Quản lý chất lượng xây dựng236. 3826779
5Quản lý hoạt động xây dựng236. 3826375
6Quản lý nhà236. 3565539
7Quản lý hạ tầng đô thị236. 3565538
8Kinh tế xây dựng236. 3562566
9Tài chính Kế toán236. 3561362
10Thanh tra Sở236. 3561694

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng:

1. Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng– Địa chỉ: 165 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng- Điện thoại: 236. 3871835/  Fax: 236. 3892995- Email: vqhxd@danang.gov.vn. 
2. Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng  Đà Nẵng– Địa chỉ: 107 Lê Sát, Thành phố Đà Nẵng- Điện thoại: 236. 3621925/  Fax: 236. 3621927- Email: tttvktxd@danang.gov.vn 
3. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng– Địa chỉ: 109 Lê Sát, Thành phố Đà Nẵng- Điện thoại: 236. 3699889/  Fax: 236. 3699889- Email: ttkdclxd@danang.gov.vn   
4.Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng– Địa chỉ: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh- Điện thoại: 236. 3696632/  Fax: 236. 3697222- Email: ctmtvcn@danang.gov.vn
5. Công ty Quản lý vận hành Điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng– Địa chỉ: 19 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng- Điện thoại: 236. 3873255/  Fax: 236. 3565741- Email: ctqlvhdcs@danang.gov.vn
6. Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng– Địa chỉ: 27 Điện Biên Phủ, Thành phố Đà Nẵng- Điện thoại: 236. 3891054  Fax: 236. 3891054.- Email: ctcvcx@danang.gov.vn 
 7. Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng– Địa chỉ: 25 Lê Hồng Phong, Thành phố Đà Nẵng- Điện thoại: 236. 3562612.  Fax: 236. 3562594- Email: ctqln@danang.gov.vn   
8. Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng– Địa chỉ:  Chung cư Lê Đình Lý, Thành phố Đà Nẵng- Điện thoại: 236. 3840666  Fax: 236. 3840666- Email: ctqlncc@danang.gov.vn  

Bài viết liên quan: Thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Đà Nẵng

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng