Đà Nẵng PlusCác sở ban ngànhThông tin sở tài nguyên và môi trường Đà Nẵng đầy đủ

Thông tin sở tài nguyên và môi trường Đà Nẵng đầy đủ

Địa chỉ: Tầng 15, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3822410 / Fax: 236. 3863021

Website: http://www.tnmt.danang.gov.vn/.  Email: stnmt@danang.gov.vn

 Chức năng nhiệm vụ:

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp về biển và hải đảo thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Ông Tô Văn Hùng

Điện thoại: 0236. 3827069

Email: hungtv9@danang.gov.vn

Các Phó giám đốc:

1. Ông Đinh Quang Cường

Điện thoại:

Email: cuongdq@danang.gov.vn

2. Ông Nguyễn Quang Vinh

Điện thoại: 0236. 3969559

Email: vinhnq7@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn

TtPhòng, banĐiện thoại
1Văn phòng Sở0236. 3867179
2Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu0236. 3889508
3Đo đạc bản đồ và Viễn thám0236. 3894386
4Kế hoạch tài chính0236. 3849272
5Khoáng sản0236. 3810853
6Tài nguyên nước0236. 3810853
7Thanh tra Sở0236. 3895231

Các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:

1.Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

– Địa chỉ: 24 Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại: 0236. 3740707

– Email: ttkttnmt@danang.gov.vn

2. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

– Địa chỉ: 24 Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại: 236.3740556

– Fax: 0236.3740555    

– Email: ttqttnmt@danang.gov.vn

3. Trung tâm Phát triển Quỹ đất

– Địa chỉ: 37 Hoàng Văn Thụ, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại: 0236. 3863790

– Email: ttptqd@danang.gov.vn

4. Văn phòng Đăng ký đất đai

– Địa chỉ: 57 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại: 0236. 3966967

– Email: vpdkmc@danang.gov.vn

5. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

– Địa chỉ: 18 Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại: 0236. 3621530/ Fax: 236. 3621530

– Email: cttnxlnt@danang.gov.vn

6. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

– Địa chỉ : 24 Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại: 0236. 3740553
– Email: ttcntt@danang.gov.vn

7. Chi cục Bảo vệ Môi trườngĐịa chỉ: Tầng 31, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 0236.3537929Website:  http://ccbvmt.danang.gov.vn/Email: ccbvmt@danang.gov.vn
8. Chi cục Biển và Hải đảo  Địa chỉ: 24 Hồ Nguyên Trừng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3740441/ Fax: 236. 3740440Email: ccbhd@danang.gov.vn

9. Chi cục Quản lý đất đai

Địa chỉ: Tầng 31, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3566696

Email: ccqldd@danang.gov.vn

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng