Thông tin đầy đủ Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 24, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3840123 Fax: 236. 3840124Website: http://www.tttt.danang.gov.vn/. Email: stttt@danang.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên phương tiện báo chí, mạng máy tính và xuất bản án phẩm trên địa bàn thành phố; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật
Thông tin lãnh đạo đơn vị:Giám đốc:
Ông Nguyễn Quang Thanh
Điện thoại: 236. 3840126Email: thanhnq@danang.gov.vn
Các Phó giám đốc:1. Ông Trần Ngọc Thạch
Điện thoại: 236. 3899888Email: thachtn@danang.gov.vn2. Bà Nguyễn Thị Phượng
Điện thoại: 236. 3849 989Email: phuongnt7@danang.gov.vn3. Ông Lê Sơn Phong
Điện thoại: 236. 3888 413Email: phongls@danang.gov.vn
Các phòng ban chuyên  mônTTPhòng, banĐiện thoại1Văn phòng Sở236. 38401232Thanh tra Sở236. 38499793Kế hoạch – Tài chính236. 38408004Bưu chính – Viễn thông236. 38400845Công nghệ thông tin236. 38401256Thông tin – Báo chí – Xuất bản236. 3849989
Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông:

1. Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông Đà Nẵng

– Địa chỉ: 15 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại: 236. 3840909

– Website: www.dnict.vn

– Email: dnict@danang.gov.vn

2. Trung tâm Phát triển Hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng

– Địa chỉ: 02 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại: 236. 3888666

– Website: www.dsp.vn

3. Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng

– Địa chỉ: Tầng 11, Công viên Phần mềm Đà Nẵng, 02 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại liên hệ: 236. 3899888

4. Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng.

– Địa chỉ: Tầng 6, Công viên phần mềm, 15 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

– Điện thoại: 236. 3777888

– Website: www.centic.vn

 5Tạp chí điện tử Thông tin – Truyền thông Đà Nẵng – ICT Đà Nẵng

Địa chỉ: 15 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3888728/  Fax: 236. 3840124
Email: toasoan_ict@dsp.vn, toasoanict@danang.gov.vn 

Website:www.ictdanang.vn