Thông tin đầy đủ Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 25, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3812321/ Fax: 236. 3825853
Website: http://www.fad.danang.gov.vn/. Email: sngv@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Ông Huỳnh Đức Trường

Điện thoại: 236. 3825854

Các Phó giám đốc:

1. Bà Lê Thị Thu Hạnh

Điện thoại: 236. 3889965

Email: hanhltt@danang.gov.vn

2. Ông Nguyễn Công Tiến

Điện thoại: 236. 3834267

Email: tiennc@danang.gov.vn

3. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh

Điện thoại: 236.3871779

Email: anhnt2@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn

TTPhòng, banĐiện thoại
1Văn phòng Sở236. 3821878
2Phòng Lãnh sự – Người Việt Nam ở nước ngoài236. 3822253
3Phòng Hợp tác quốc tế236. 3817097
4Phòng Quản lý biên giới – Lễ tân đối ngoại236. 3812321
5Thanh tra Sở236. 3822188

Các đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ:

1. Trung tâm Phục vụ Đối ngoại

 Địa chỉ: 472 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3552 346
Email: scedfa@danang.gov.vn; scedfa@dng.vnn.vn
Website: www.scedfa.com.vn

2. Văn phòng đại diện thành phố tại Tokyo Nhật Bản

Địa chỉ: Tầng 25, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: 236. 3889543

Website: http://japan-danang.org/

Email: japandanang@danang.gov.vn

3. Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Việt Nam – Ấn Độ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3889 910/ Fax: 236. 3898818