Đà Nẵng PlusCác sở ban ngànhThông tin đầy đủ Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà...

Thông tin đầy đủ Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3830214/  Fax: 236. 3822864
Website: http://www.dost.danang.gov.vn/.  Email: skhcn@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:

Ông Thái Bá Cảnh

Điện thoại: 236. 3830216

Email: canhtb@danang.gov.vn

Các Phó giám đốc:

1. Ông Huỳnh Văn Ngộ

Điện thoại: 236. 3830212

Email: ngohv@danang.gov.vn

2. Bà Vũ Thị Bích Hậu

Điện thoại: 236. 2215886

Email: hauvtb@danang.gov.vn

3. Ông Trần Văn Hoàng

Điện thoại: 0236.3830219

Email: hoangtv1@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên môn:

TTPhòng, banĐiện thoại
1Văn phòng Sở236. 3891916
2Phòng Quản lý Khoa học236. 3830215
3Thanh tra Sở236. 3823479
4Phòng Quản lý chuyên ngành236. 3837205
5Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ236. 3887429
6Phòng QL KH&CN cơ sở236. 3889761
7Phòng Kế hoạch – Tài chính236. 3821466

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:

1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Địa chỉ: đường Đoàn Nguyễn Thục, Khu dân cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3638775/ Fax: 236. 3638777

Email: tdc@danang.gov.vn
2. Trung tâm Công nghệ sinh học 

Địa chỉ: Tổ 25, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3990445

Email: ttcnsh@danang.gov.vn
3. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng

Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại & Fax: 236. 3898133

Email: ttttkhcn@danang.gov.vn
4. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng

Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3891095/ Fax: 236. 3892822

Email: eccdanang@danang.gov.vn
5. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Địa chỉ: Đường Đoàn Nguyễn Thục, Khu dân cư Đông Phước, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3674984

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng