Thông tin đầy đủ về Sở Thông tin Truyền thông thành phố Đà Nẵng

Sở Thông tin Truyền Thông Đà Nẵng ở đâu? Có chức năng nhiệm vụ gì? Ban lãnh đạo là ai và các thức liên hệ với các phòng ban như thế nào? Tất cả sẽ có trong bài viết này, cùng Danang.Plus theo dõi ngay nhé

Địa chỉ Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng nằm ở tầng 24, Trung tâm Hành chính thành phố. Thuộc số 24 đường Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

 • Điện thoại: (84-236) 3840 123
 • Fax (84-236) 3840 124
 • Email: [email protected]
 • Website: tttt.danang.gov.vn
Advertisements

Địa chỉ Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng

Chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng (Sở TT – TT Đà Nẵng) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. Có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin; bưu chính và chuyển phát; tần số vô tuyến điện; truyền dẫn phát sóng; phát thanh và truyền hình; điện tử; quảng cáo trên phương tiện báo chí; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; mạng máy tính và xuất bản ấn phẩm trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thành phố theo quy định của pháp luật

Advertisements

nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

Cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

Sơ đồ tổ chức Sở TT – TT thành phố Đà Nẵng được thể hiện như sau:

Cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng

Advertisements

Dưới đây là danh sách những người đứng đầu trong bộ máy Sở Thông tin Truyền thông thành phố Đà Nẵng:

Chức vụ Họ và tên Điện thoại văn phòng Di động Email
Giám đốc Nguyễn Quang Thanh (0236) 3840 126 090 3502 331 [email protected]
Phó Giám đốc Trần Ngọc Thạch (0236) 3899 888 096 6684 888 [email protected]
Phó Giám đốc Nguyễn Thu Phương (0236) 3849 567 090 6545 561 [email protected]
Phó Giám đốc Lê Sơn Phong (0236) 3888 413 0905 717 550 [email protected]

Các phòng ban Sở TT – TT Đà Nẵng

 1. Văn phòng Sở: Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác nhân sự, thi đua khen thưởng, tổng hợp, cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ, pháp chế, đối nội, đối ngoại, bảo vệ bí mật nhà nước, quản trị hành chính, quản lý tài sản.
 2. Thanh tra Sở: Thanh tra Sở tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở; thanh tra chuyên ngành lĩnh vực truyền thông và thông tin trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 3. Phòng Đầu tư và Hạ tầng số: Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng thực hiện quản lý nhà nước về Đầu tư, Hạ tầng số và Tài chính.
 4. Phòng Công nghệ thông tin: Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, bao gồm gồm: xây dựng chính quyền điện tử/chính quyền số, xã hội số, ứng dụng công nghệ thông tin/công nghệ số, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin (sản phẩm, dịch vụ  doanh nghiệp và nhân lực) trên địa bàn.
 5. Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản: Làm nhiệm vụ tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông quản lý về báo chí; xuất bản; phát thanh; truyền hình; in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, sở hữu trí tuệ; dịch vụ công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông.

Các phòng ban Sở TT - TT Đà Nẵng

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông Đà Nẵng (DNICT)

 • Địa chỉ liên hệ: Số 15 Quang Trung, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84-236) 3840 909
 • Email: [email protected]
 • Website: www.dnict.vn
Advertisements

Trung tâm Phát triển Hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (IID)

 • Địa chỉ liên hệ: Số 02 Quang Trung, Q. Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84-236) 3888 666
 • Email: [email protected]
 • Website: www.dsp.vn

Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng

 • Địa chỉ liên hệ: Tầng 11, Công viên phần mềm, số 2 Quang Trung, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84-236) 3996 979
 • Email: [email protected]
 • Website: https://1022.vn/

Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng (CENTIC)

 • Địa chỉ liên hệ: Tầng 6, Khu Công viên phần mềm, số 15 Quang Trung, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84-236) 3777 888
 • Email: [email protected]
 • Website: www.centic.vn
Advertisements

Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin và truyền thông (Danang PIU)

 • Địa chỉ liên hệ: Số 15A Quang Trung, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại: (84-236) 840 689

đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tin liên hệ các phòng ban Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng

Dưới đây là toàn bộ những thông tin liên hệ với lãnh đạo các phòng ban trực thuộc Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng. Độc giả nhớ lưu lại để dùng đến khi cần nhé!

Đơn vị trực thuộc Chức vụ Họ tên Điện thoại Email
Văn phòng Sở Chánh Văn phòng Phạm Thị Bích Liên (84-91) 4780 777 [email protected]
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thu Trang (84-98) 9303 709 [email protected]
Thanh tra Sở Chánh Thanh tra Phạm Thanh Trà (84-91) 3401 337 [email protected]
 Phòng Đầu tư – Hạ tầng số Trưởng phòng Thân Trọng Trần Thi (84 93) 5000 478 [email protected]
Phó Trưởng phòng Đặng Đại Huynh (84 98) 3789 105 [email protected]
Phòng Công nghệ thông tin Trưởng phòng Thái Thanh Hải (84-96) 9701 168 [email protected]
Phó Trưởng phòng Lê Thị Hồng Ngọc (84 93) 5862 860 [email protected]
Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản Trưởng phòng Trần Thị Thái Hà (84 97) 1391 983 [email protected]
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Giám đốc Phan Tấn Luận (84-90) 5948 950 [email protected]
Phó Giám đốc Đỗ Anh Tuấn (84-91) 9148 557 [email protected]
Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Giám đốc Trần Thanh Trúc (84-98) 3821 011 [email protected]
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Huyền Thu (84-94) 9545 555 [email protected]
Phó Giám đốc Phạm Thế Nhân (84-91) 4317 485 [email protected]
Trung tâm Thông tin dịch vụ công Giám đốc Nguyễn Văn Quốc (84-90) 3257 085 [email protected]
Phó Giám đốc Phạm Thị Từ Thu (84-90) 5101 519 [email protected]
Trung tâm Vi mạch Giám đốc Nguyễn Hoài Đức (84-90) 5496 099 [email protected]
Ban quản lý Dự án Công nghệ thông tin và Truyền thông Giám đốc Phạm Kim Sơn (84-91) 3421 224 [email protected]
Phó Giám đốc Trần Văn Dũng (84-90) 5123 323 [email protected]
Advertisements

Trên đây là toàn bộ thông tin về Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng. Nếu thông tin này hữu ích hãy để lại Like và theo dõi Danang.Plus để tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất nhé!