Số CMND bị trùng thì làm sao?

Người gửi:  Võ đức tiên

Bố tôi vừa mới hết hạn số cmnd được 7 tháng thì xuống làm lại thì được thông báo là trùng số CMND và nói là đổi lại số CMND khác. Vậy tôi thắc mắc vì sao phải bị trùng số và lỗi do ai, và ảnh hưởng gì sau ni khi được cấp số CMND mới, giấy tờ liên quan

Advertisements

Công an thành phố Đà Nẵng trả lời

Sau khi nhận được thư hỏi đáp của công dân, Phòng Cảnh sát QLHC&TTXH  Công an TP Đà Nẵng đã điện thoại mời công dân đến để làm thủ tục cấp lại CMND số mới 201834441 đồng thời cấp giấy xác nhận theo quy định.
        Việc thay đổi số CMND mới bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát QLHC&TTXH  Công an TP Đà Nẵng cũng đã làm giấy xác nhận kèm theo để công dân đi giải quyết các giấy tờ liên quan được thuận lợi.

Trân trọng.

Advertisements

Trích từ cổng thông tin điện tử hỏi đáp thành phố Đà Nẵng