Xem ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2023 mang tài lộc về nhà

Xem ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2023 là việc quan trọng giúp cho quá trình làm ăn của gia chủ thuận lợi, phát tài phát lộc. Bên cạnh việc tra cứu ngày đẹp khai trương tháng 3/2023 thì bạn cũng có thể xem giờ hoàng đạo phù hợp để triển khai công việc của mình. Dưới đây là thông tin chi tiết, cùng DaNang.Plus tìm hiểu nhé!

Ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2023

Ngày dương khai trương tháng 3 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Xem ngày tốt khai trương tháng 3 2023
Thứ 2, ngày 06 tháng 03 năm 2023 Ngày 15/02/2023
 • Ngày Quý Hợi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo, Trực Thành, Tiết Kinh trập,
 • Giờ tốt khai trương: 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
 • Giờ xấu khai trương: 23:00 – 1:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 17:00 – 19:00
Thứ 4, ngày 08 tháng 03 năm 2023 Ngày 17/02/2023
 • Ngày Ất Sửu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Câu Trận – Hắc đạo, Trực Khai, Tiết Kinh trập
 • Giờ tốt khai trương: 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
 • Giờ xấu khai trương: 23:00 – 01:00, 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
Thứ 6, ngày 10 tháng 03 năm 2023 Ngày 19/02/2023
 • Ngày Đinh Mão, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo, Trực Kiến, Tiết Kinh trập
 • Giờ tốt khai trương: 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
 • Giờ xấu khai trương: 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
Chủ nhật, ngày 12 tháng 03 năm 2023 Ngày 21/02/2023
 • Ngày Kỷ Tỵ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo, Trực Mãn, Tiết Kinh trập,
 • Giờ tốt khai trương: 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
 • Giờ xấu khai trương: 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 17:00 – 19:00
Thứ 2, ngày 20 tháng 03 năm 2023 Ngày 29/02/2023
 • Ngày Đinh Sửu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Câu Trận – Hắc đạo, Trực Khai, Tiết Kinh trập
 • Giờ tốt khai trương: 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
 • Giờ xấu khai trương: 23:00 – 01:00, 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
Thứ 4, ngày 22 tháng 03 năm 2023 Ngày 01/02/2023
 • Ngày Kỷ Mão, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo, Trực Kiến, Tiết Xuân phân
 • Giờ tốt khai trương: 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
 • Giờ xấu khai trương: 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
Thứ 5, ngày 30 tháng 03 năm 2023 Ngày 09/02/2023
 • Ngày Đinh Hợi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo, Trực Thành, Tiết Xuân phân,
 • Giờ tốt khai trương: 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
 • Giờ xấu khai trương: 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 17:00 – 19:00

Dưới đây là danh sách ngày đẹp khai trương tháng 3 năm 2023 dành cho 12 con giáp. Để xem chi tiết, gia chủ hãy chọn tuổi ở phía trên để xem ngày tốt khai trương theo tuổi của mình nhé!

Tuổi Tý khai trương ngày nào tốt tháng 3 năm 2023

Sau đây là ngày đẹp khai trương tháng 3 năm 2023 để gia chủ tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý lựa chọn mở cửa hàng, công ty giúp làm ăn phát đạt, hồng phát đầy nhà:

Ngày dương khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày Hoàng đạo Giờ Hoàng đạo
06/03 15/02/2023 – Quý Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
08/03 17/02/2023 – Ất Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
10/03 19/02/2023 – Đinh Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
12/03 21/02/2023 – Kỷ Tỵ Trực Mãn 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
20/03 29/02/2023 – Đinh Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
22/03 01/02/2023 – Kỷ Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
30/03 09/02/2023 – Đinh Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00

Tuổi Sửu ngày tốt để khai trương tháng 3 năm 2023

Sau đây là ngày đẹp khai trương tháng 3 năm 2023 phù hợp cho gia chủ tuổi Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu để công việc làm ăn thuận lợi, may mắn:

Ngày dương khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày Hoàng đạo Giờ Hoàng đạo
06/03 15/02/2023 – Quý Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
08/03 17/02/2023 – Ất Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
10/03 19/02/2023 – Đinh Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
12/03 21/02/2023 – Kỷ Tỵ Trực Mãn 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
20/03 29/02/2023 – Đinh Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
22/03 01/02/2023 – Kỷ Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
30/03 09/02/2023 – Đinh Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00

Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt tháng 3 2023

Sau đây là danh sách các ngày đẹp đẹp để gia chủ tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần thực hiện mở hàng khai trương trong tháng 3/2023:

Ngày dương khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày Hoàng đạo Giờ Hoàng đạo
06/03 15/02/2023 – Quý Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
08/03 17/02/2023 – Ất Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
10/03 19/02/2023 – Đinh Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
12/03 21/02/2023 – Kỷ Tỵ Trực Mãn 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
20/03 29/02/2023 – Đinh Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
22/03 01/02/2023 – Kỷ Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
30/03 09/02/2023 – Đinh Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00

Tuổi Mão khai trương ngày nào tốt tháng 3 năm 2023

Dưới đây là danh sách các ngày hợp với gia chủ tuổi Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão thực hiện khai trương công ty, cửa hàng, quán xá trong tháng 3 2023:

Ngày dương khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày Hoàng đạo Giờ Hoàng đạo
06/03 15/02/2023 – Quý Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
08/03 17/02/2023 – Ất Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
10/03 19/02/2023 – Đinh Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
12/03 21/02/2023 – Kỷ Tỵ Trực Mãn 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
20/03 29/02/2023 – Đinh Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
22/03 01/02/2023 – Kỷ Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
30/03 09/02/2023 – Đinh Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00

Tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt tháng 3/2023

Thân chủ tuổi Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn nên chọn các ngày tốt trong tháng 3 năm 2023 dưới đây để công việc làm ăn buôn bán được thuận lợi nhất:

Ngày dương khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày Hoàng đạo Giờ Hoàng đạo
06/03 15/02/2023 – Quý Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
12/03 21/02/2023 – Kỷ Tỵ Trực Mãn 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
22/03 01/02/2023 – Kỷ Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
30/03 09/02/2023 – Đinh Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00

Tuổi Tỵ ngày tốt khai trương tháng 3/2023

Các tuổi Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ nên chọn các ngày tốt tháng 3 năm 2023 để khai trương dưới đây:

Ngày dương khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày Hoàng đạo Giờ Hoàng đạo
08/03 17/02/2023 – Ất Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
10/03 19/02/2023 – Đinh Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
12/03 21/02/2023 – Kỷ Tỵ Trực Mãn 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
20/03 29/02/2023 – Đinh Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
22/03 01/02/2023 – Kỷ Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00

Tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt tháng 3 năm 2023

Các ngày dưới đây là ngày đẹp nhất để tiến hành khai trương công ty, hàng quan, quán xá vào tháng 03/2023 cho tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ và Mậu Ngọ.

Ngày dương khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày Hoàng đạo Giờ Hoàng đạo
06/03 15/02/2023 – Quý Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
08/03 17/02/2023 – Ất Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
10/03 19/02/2023 – Đinh Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
12/03 21/02/2023 – Kỷ Tỵ Trực Mãn 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
20/03 29/02/2023 – Đinh Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
22/03 01/02/2023 – Kỷ Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
30/03 09/02/2023 – Đinh Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00

Tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt tháng 3 năm 2023

Thân chủ tuổi Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi nên chọn những ngày khai trương tháng 3 2023 dưới đây để tiến hành khai trương hàng quán, giúp cho việc buôn bán trở nên thuận lợi và may mắn:

Ngày dương khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày Hoàng đạo Giờ Hoàng đạo
06/03 15/02/2023 – Quý Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
10/03 19/02/2023 – Đinh Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
12/03 21/02/2023 – Kỷ Tỵ Trực Mãn 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
22/03 01/02/2023 – Kỷ Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
30/03 09/02/2023 – Đinh Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00

Tuổi Thân khai trương ngày nào tốt tháng 3 năm 2023

Sau đây là những ngày tốt mà gia chủ tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân nên lựa chọn để tổ chức ngày khai trương tháng 3 năm 2023:

Ngày dương khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày Hoàng đạo Giờ Hoàng đạo
08/03 17/02/2023 – Ất Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
10/03 19/02/2023 – Đinh Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
12/03 21/02/2023 – Kỷ Tỵ Trực Mãn 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
20/03 29/02/2023 – Đinh Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
22/03 01/02/2023 – Kỷ Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
30/03 09/02/2023 – Đinh Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00

Tuổi Dậu ngày tốt khai trương tháng 3/2023

Dưới đây là các ngày mà thân chủ tuổi Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu nên tổ chức ngày khai trương để công việc làm ăn ngày càng hồng phát:

Ngày dương khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày Hoàng đạo Giờ Hoàng đạo
06/03 15/02/2023 – Quý Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
08/03 17/02/2023 – Ất Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
12/03 21/02/2023 – Kỷ Tỵ Trực Mãn 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
20/03 29/02/2023 – Đinh Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
30/03 09/02/2023 – Đinh Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00

Tuổi Tuất khai trương ngày nào tốt tháng 3 năm 2023

Ngày đẹp khai trương tháng 3 năm 2023 đối với người tuổi Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất là những ngày sau đây:

Ngày dương khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày Hoàng đạo Giờ Hoàng đạo
06/03 15/02/2023 – Quý Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
10/03 19/02/2023 – Đinh Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
12/03 21/02/2023 – Kỷ Tỵ Trực Mãn 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
22/03 01/02/2023 – Kỷ Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
30/03 09/02/2023 – Đinh Hợi Trực Thành 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00

Tuổi Hợi khai trương ngày nào tốt tháng 3 năm 2023

Nếu gia chủ tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi muốn chọn ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2023 thì nên chọn những ngày dưới đây:

Ngày dương khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Ngày Hoàng đạo Giờ Hoàng đạo
08/03 17/02/2023 – Ất Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
10/03 19/02/2023 – Đinh Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00
20/03 29/02/2023 – Đinh Sửu Trực Khai 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00, 21:00 – 23:00
22/03 01/02/2023 – Kỷ Mão Trực Kiến 23:00 – 01:00, 03:00 – 05:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 13:00, 13:00 – 15:00, 17:00 – 19:00

Những ngày nên tránh khai trương tháng 3 năm 2023

Ngày dương khai trương tháng 3 2023 Ngày âm khai trương tháng 3 năm 2023 Xem ngày nên tránh khai trương tháng 3 năm 2023
Thứ tư, ngày 01/03/2023 Ngày 10 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo :Tý (23:00 – 01:00), Sửu (01:00 – 03:00), Mão (05:00 – 07:00), Ngọ (11:00 – 13:00), Thân (15:00 – 17:00), Dậu (17:00 – 19:00)
Thứ năm, ngày 02/03/2023 Ngày 11 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Kỷ Mùi. tháng Ất Mão. năm Quý Mão
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Dần (03:00 – 05:00), Mão (05:00 – 07:00), Tỵ (09:00 – 11:00), Thân (15:00 – 17:00), Tuất (19:00 – 21:00), Hợi (21:00 – 23:00)
Thứ bảy, ngày 04/03/2023 Ngày 13 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Tân Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23:00 – 01:00), Dần (03:00 – 05:00), Mão (05:00 – 07:00), Ngọ (11:00 – 13:00), Mùi (13:00 – 15:00), Dậu (17:00 – 19:00)
Chủ nhật, ngày 05/03/2023 Ngày 14 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Dần (03:00 – 05:00), Thìn (07:00 – 09:00), Tỵ (09:00 – 11:00), Thân (15:00 – 17:00), Dậu (17:00 – 19:00), Hợi (21:00 – 23:00)
Thứ tư, ngày 08/03/2023 Ngày 17 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Ất Sửu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Dần (03:00 – 05:00), Mão (05:00 – 07:00), Tỵ (09:00 – 11:00), Thân (15:00 – 17:00), Tuất (19:00 – 21:00), Hợi (21:00 – 23:00)
Chủ nhật, ngày 12/03/2023 Ngày 21 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Kỷ Tỵ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (01:00 – 03:00), Thìn (07:00 – 09:00), Ngọ (11:00 – 13:00), Mùi (13:00 – 15:00), Tuất (19:00 – 21:00), Hợi (21:00 – 23:00)
Thứ hai, ngày 13/03/2023 Ngày 22 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Canh Ngọ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23:00 – 01:00), Sửu (01:00 – 03:00), Mão (05:00 – 07:00), Ngọ (11:00 – 13:00), Thân (15:00 – 17:00), Dậu (17:00 – 19:00)
Thứ ba, ngày 14/03/2023 Ngày 23 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Tân Mùi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Dần (03:00 – 05:00), Mão (05:00 – 07:00), Tỵ (09:00 – 11:00), Thân (15:00 – 17:00), Tuất (19:00 – 21:00), Hợi (21:00 – 23:00)
Thứ năm, ngày 16/03/2023 Ngày 25 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Quý Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo :Tý (23:00 – 01:00), Dần (03:00 – 05:00), Mão (05:00 – 07:00), Ngọ (11:00 – 13:00), Mùi (13:00 – 15:00), Dậu (17:00 – 19:00)
Thứ sáu, ngày 17/03/2023 Ngày 26 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Giáp Tuất, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Dần (03:00 – 05:00), Thìn (07:00 – 09:00), Tỵ (09:00 – 11:00), Thân (15:00 – 17:00), Dậu (17:00 – 19:00), Hợi (21:00 – 23:00)
Thứ hai, ngày 20/03/2023 Ngày 29 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Đinh Sửu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Dần (03:00 – 05:00), Mão (05:00 – 07:00), Tỵ (09:00 – 11:00), Thân (15:00 – 17:00), Tuất (19:00 – 21:00), Hợi (21:00 – 23:00)
Thứ sáu, ngày 24/03/2023 Ngày 03 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Tân Tỵ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (01:00 – 03:00), Thìn (07:00 – 09:00), Ngọ (11:00 – 13:00), Mùi (13:00 – 15:00), Tuất (19:00 – 21:00), Hợi (21:00 – 23:00)
Thứ bảy, ngày 25/03/2023 Ngày 04 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Nhâm Ngọ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Kim Qũy Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23:00 – 01:00), Sửu (01:00 – 03:00), Mão (05:00 – 07:00), Ngọ (11:00 – 13:00),Thân (15:00 – 17:00), Dậu (17:00 – 19:00)
Chủ nhật, ngày 26/03/2023 Ngày 05 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Quý Mùi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Dần (03:00 – 05:00), Mão (05:00 – 07:00), Tỵ (09:00 – 11:00), Thân (15:00 – 17:00), Tuất (19:00 – 21:00), Hợi (21:00 – 23:00)
Thứ ba, ngày 28/03/2023 Ngày 07 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Ất Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Tý (23:00 – 01:00), Dần (03:00 – 05:00), Mão (05:00 – 07:00), Ngọ (11:00 – 13:00), Mùi (13:00 – 15:00), Dậu (17:00 – 19:00)
Thứ tư, ngày 29/03/2023 Ngày 08 tháng 02 năm 2023
 • Ngày Bính Tuất, tháng Ất Mão, năm Quý Mão
 • Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Dần (03:00 – 05:00), Thìn (07:00 – 09:00), Tỵ (09:00 – 11:00), Thân (15:00 – 17:00), Dậu (17:00 – 19:00), Hợi (21:00 – 23:00)

Vì sao nên xem ngày đẹp tháng 3 năm 2023 để khai trương?

Coi ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2023 là rất quan trọng. Việc xem ngày tốt sẽ giúp cho thương nhân làm ăn phát đạt, suôn sẻ. Nhờ vào việc xem ngày tốt để khai trương mà cuộc sống của nhiều người đã phất lên, công việc kinh doanh cũng từ đó ổn định hơn.

Vì sao nên coi ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2023?

Một số lưu ý khi xem ngày đẹp khai trương tháng 3 năm 2023

Dưới đây là một số lưu ý khi xem ngày khai trương tháng 3 năm 2023 mà gia chủ nên nhớ:

 • Nên mời người nổi tiếng đến tham dự ngày khai trương nếu bạn có điều kiện. Bởi, người nổi tiếng sẽ giúp ích cho việc quảng bá cho thương hiệu của bạn rất nhiều.
 • Trời mưa vào ngày khai trương là điềm lành. Nó tượng trưng cho sự sống, sự tươi mới, một khởi đầu mới.
 • Khai trương vào buổi sáng hay tối không quan trọng, quan trọng là bạn phải biết giờ khai trương đó là hoàng đạo hay hắc đạo.
 • Nhiều người thường lầm tưởng bán hàng online không cần phải khai trương nhưng trên thực tế cho thấy đây là điều bạn nên làm.

Một số lưu ý khi xem ngày đẹp khai trương tháng 3 năm 2023

Trên đây là bài viết tổng hợp ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2023 và những ngày xấu nên tránh. Mong rằng thông qua bài viết, bạn sẽ chọn được ngày khai trương đẹp, hợp tuổi giúp cho việc làm ăn suôn sẻ, phát tài phát lộc. Đừng quên theo dõi DaNang.Plus để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!