Lịch cúp nước Đà Nẵng 13 -14 -15/09/2019

Thông tin mới nhất chính thức của điện lực Đà Nẵng lịch cắt điện – lịch cúp nước Đà Nẵng hôm nay, số điện thoại công ty cấp nước Đà Nẵng báo hỏng 0898190053

Công ty cấp nước Đà Nẵng Thông báo lịch cúp nước

  • Ngày 13 – 09: Từ 14g00 đến 17g00 thứ sáu ngày 13/9/2019, Dawaco thực hiện thao tác tại tuyến ống cấp nhánh 2 – đường lên núi Phước Tường.
  • Ngày 14 – 09: không cúp nước
  • Ngày 15 – 09: không cúp nước

Xem thêm lịch cúp điện Đà Nẵng

  • Lịch cúp nước 16/9 17/9 Đà Nẵng mới nhất 16/9 17/9 – Đà Nẵng bao giờ có nước Lịch cúp nước 16/9 17/9 Đà Nẵng mới nhất 16/9 17/9 – Đà Nẵng bao giờ có nước

    CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG thông báo về việc lịch cúp nước Công ty cấp nước Đà Nẵng Thông báo lịch cúp nước Ngày 13 – 09: Từ 14g00 đến 17g00 thứ sáu ngày 13/9/2019, Dawaco thực hiện thao tác tại tuyến ống cấp nhánh 2 – đường lên núi Phước Tường. Ngày 16 – 09: […]

  • Lịch cúp nước Đà Nẵng ngày 1/07/2019 toàn thành phố Lịch cúp nước Đà Nẵng ngày 1/07/2019 toàn thành phố

    Từ 00g15 đến 02g15 ngày Thứ hai 01/7/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngừng hoạt động nhà máy nước Cầu Đỏ để đấu nối phục vụ phát nước vào mạng lưới dự án nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ phân kỳ 1, công suất 60.000 m3/ngày. Trong khoảng thời gian […]