Dawaco – Công ty cổ phần cấp nước tại Đà Nẵng thông báo lịch cúp nước Đà Nẵng mới nhất ngày 18-19/7/2022

Từ 21h00’ thứ hai ngày 18/7/2022 đến 01h00’ thứ ba ngày 19/7/2022, Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến ống D100, D200 đường Bắc Sơn. Công ty Dawaco cho biết, trong thời gian thực hiện thao tác, một số khách hàng thuộc khu vực trên sẽ tạm thời ngưng cung cấp nước hoặc cung cấp nước yếu hơn so với thường ngày.

Thông báo này gửi đến người dân trên địa bàn Liên Chiểu mong người dân thông cảm và có kế hoạch sử dụng nước hợp lý để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Nguồn: https://dawaco.com.vn/

Xem thêm tin: