Cách để Tính Diện tích Hình Tam giác

Tính diện tích mà không cần phải biết chiều cao, sử dụng thông tin về cạnh và góc của tam giác hay những thông tin đã có sẵn. Và hôm nay tìm cách làm sẽ chia sẻ Cách để Tính Diện tích Hình Tam giác đến cho các bạn dễ hiểu hơn nhé!

Cách để Tính Diện tích Hình Tam giác

Sử dụng cạnh đáy và chiều cao

Cách để Tính Diện tích Hình Tam giác Cách để Tính Diện tích Hình Tam giác Cách để Tính Diện tích Hình Tam giác

Tìm diện tích của tam giác vuông. Vì tam giác vuông có hai cạnh vuông góc với nhau, một cạnh góc vuông sẽ là chiều cao của tam giác. Cạnh còn lại sẽ là cạnh đáy. Vì vậy, ngay cả khi chiều cao và/hoặc cạnh đáy không được nêu rõ, bạn có thể tính được chúng nếu bạn biết chiều dài của hai cạnh. Do đó, bạn có thể sử dụng công thức S = 1/2 (bh) để tìm diện tích.

Sử dụng chiều dài các cạnh

Cách để Tính Diện tích Hình Tam giác Cách để Tính Diện tích Hình Tam giác Cách để Tính Diện tích Hình Tam giác Cách để Tính Diện tích Hình Tam giác Cách để Tính Diện tích Hình Tam giác

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn.Chúc các bạn học tập thật tốt.