Cách để tạo biểu đồ thanh trong excel

Cách để tạo biểu đồ thanh trong excel như thế nào ? có nhiều bạn vẫn chưa biết hoặc chưa rành về excel và hôm nay ở góc học tập tìm cách làm muốn chia sẻ cách để bạn dễ dàng thực hiện hơn.

Cách để tạo biểu đồ thanh trong excel

Thêm dữ liệu

Cách để tạo biểu đồ thanh trong excel

Cách để tạo biểu đồ thanh trong excel

Cách để tạo biểu đồ thanh trong excel

Cách để tạo biểu đồ thanh trong excel

Cách để tạo biểu đồ thanh trong excel

Tạo biểu đồ

Cách để tạo biểu đồ thanh trong excelCách để tạo biểu đồ thanh trong excel

Cách để tạo biểu đồ thanh trong excel

Cách để tạo biểu đồ thanh trong excel

Cách để tạo biểu đồ thanh trong excel

Biểu đồ có thể được sao chép và dán vào các chương trình Microsoft Office khác như Word hay PowerPoint. Hi vọng với thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho quý khách.