Đà Nẵng Plus Tin tức Đà Nẵng UNDP hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng City Lab

UNDP hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng City Lab

Chiều 4-11, UBND thành phố Đà Nẵng và Chương trình Phát triển liên hiệp quốc (UNDP) ký kết Bản ghi nhớ xây dựng Đà Nẵng City Lab. Tham dự buổi ký kết có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Trưởng đại diện văn phòng thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen cùng đại diện các Sở, ngành của thành phố.

Việc ký kết Bản ghi nhớ xây dựng Đà Nẵng City Lab là tiền đề để phát triển những hợp tác sâu rộng hơn giữa thành phố và UNDP trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và môi trường trong thời gian tới. Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực ưu tiên theo định hướng phát triển của thành phố, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xây dựng thành phố trở thành City Labs trong tương lai là cơ hội để Đà Nẵng kết nối với các City Labs trên thế giới, thúc đẩy giải pháp thử nghiệm đổi mới sáng tạo và học hỏi nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững của thành phố. Trong đó, đặc biệt chú trọng giải quyết các vấn đề về môi trường (như rác thải nhựa), ứng dụng các giải pháp điện tử đổi mới sáng tạo để tăng cường các dịch vụ hành chính công và các sáng kiến khác.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cảm ơn UNDP đã quan tâm và chọn Đà Nẵng là đối tác để thực hiện ký kết. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết, thành phố rất quan tâm đến những hỗ trợ để xây dựng, phát triển thành phố, phối hợp với mục tiêu xây dựng Thành phố thông minh, Thành phố khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,…

Trưởng đại diện văn phòng thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen cho biết, Đà Nẵng và UNDP đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Việc ký kết là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa UNDP và Đà nẵng, hỗ trợ thành phố hình thành ý tưởng City Lab, hướng đến xây dựng và phát triển thành phố.

Theo kế hoạch dự kiến, trong năm đầu tiên việc hợp tác giữa thành phố và UNDP sẽ tập trung vào các lĩnh vực môi trường, áp dụng các giải pháp điện tử sáng tạo nhằm thúc đẩy các dịch vụ hành chính công. Trong đó bao gồm xử lý rác thải nhựa, học hỏi và hành động nhanh hơn trước những phản hồi và mối quan tâm của người dân, áp dụng các chatbox, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc cung cấp các dịch vụ công. Giai đoạn tiếp theo, việc được hợp tác sẽ mở rộng sang các lĩnh vực phát triển và sáng kiến xã hội khác mà các bên xác định là cần thiết và khả thi.

Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng THANH THẢO

Thông Tin Quảng cáo

Sửa Chữa Macbook Đà Nẵng allmac Chuyên Sâu – 134 Hàm Nghi – TP ĐN

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng