Đà Nẵng PlusĐịa điểm Đà NẵngThông tin Hội Cựu giáo chức Đà Nẵng

Thông tin Hội Cựu giáo chức Đà Nẵng

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 11 Lê Thánh Tôn, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3840596

Chức năng – Nhiệm vụ:
Hội Cựu Giáo chức thành phố Đà Nẵng là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người trước đây là nhà giáo, cán bộ, công nhâ, nhân viên trong tất cả các trường học, các cơ sở và cơ quan quản lý giáo dục – Đào tạo hiện nay đang cư trú tại thành phố Đà Nẵng.
Hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và đại diện cho tất cả giáo chức trong tỉnh phát huy tiềm năng, trí tuệ hội viên tham gia vào các hoạt động giáo dục theo khả năng và điều kiện cho phép.
Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Hội viên, tạo điều kiện để các cựu giáo chức tiếp tục giao lưu tình cảm nghề nghiệp, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần, vật chất tương trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống, giữa gìn và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của giáo chức Việt Nam và Đà Nẵng, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Theo thông tin điện tử thành phố

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng