Đà Nẵng PlusĐịa điểm Đà NẵngThông tin Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi...

Thông tin Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ: 548 Trần Cao Vân , Tp Đà Nẵng
  • Số điện thoại : 0236 3714424 0236 3714335

Chức năng, nhiệm vụ:
– Mở rộng hợp tác quốc tế về nhân đạo từ thiện với các Hội từ thiện trong khu vực và trên thế giới để tranh thủ sự ủng hộ, tài trợ về vật chất và tinh thần ; trao đổi kinh nghiệm về mục đích, tổ chức, hình thức, phương pháp hoạt động của Hội theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
– Tuyên truyền vận động sự đóng góp về vật chất và tinh thần của tất cả các cá nhân, tập thể, các Tổ chức từ thiện, nhân đạo trong và ngoài nước để :
       + Nuôi dưỡng các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
       +Tổ chức khám chữa bệnh, dạy nghề  miễn phí, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp học bổng, xây dựng và nâng cấp nhà ở, tổ chức lao động sản xuất cho trẻ mồ côi, người tàn tật, con gia đình nghèo.
       + Nâng cao kiến thức, tư vấn giúp các đối tượng tạo việc làm sinh sống hòa nhập cộng đồng.

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng