Thông tin đầy đủ Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 17, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3821203/  Fax: 236. 3889174
Email: svhtt@danang.gov.vn

Website: http://vhtt.danang.gov.vn

Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Vị trí và Chức năng:

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban  nhân dân cấp thành phố.

Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng; chịu sự quản lý chỉ đạo về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2 Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trừ Khoản 16, Điều 2 Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về du lịch)

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Ông Huỳnh Văn Hùng
      Chức vụ: Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.070
      IP Phone:  2601
      Điện thoại di động: 0914.169.339
      Email: hunghv2@danang.gov.vn
 
Bà Nguyễn Thị Hội An      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.812.071
      IP Phone: 
      Điện thoại di động: 0935.155.889
      Email: annth11@danang.gov.vn
 
Ông Hà Vỹ      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236-3.889.062
      IP Phone: 2602
      Điện thoại di động: 0903.517.112
      Email: vyh@danang.gov.vn 
 
Ông Nguyễn Trọng Thao      Chức vụ: Phó Giám đốc
      Điện thoại cơ quan: 0236.3.888.428
      IP Phone: 
      Điện thoại di động: 0905.290.341
      Email: thaont5@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn:

TtPhòng, banĐiện thoại
1Văn phòng Sở236. 3812074
2Thanh tra Sở236. 3886761
3Kế hoạch Tài chính236. 3812079
4Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình236. 3832253
5Quản lý Văn hóa236. 3822136
6Nghiệp vụ Thể dục thể thao236. 3824475

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao:

1. Thư viện Khoa học – Tổng hợp

Địa chỉ: 46 Bạch Đằng, 33 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3827533

Email: tvkhth@danang.gov.vn

Website: http://thuvien.danang.gov.vn

2. Bảo tàng Đà Nẵng

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3 886236 – 236. 3849277/ Fax: 236. 3887635

Email: btdn@danang.gov.vn.

Website: www.baotangdanang.vn

3. Trung tâm Văn hoá thành phố

Địa chỉ : 32 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  236. 3898 137 / Fax: 236. 3624726

Email : ttvhtp@danang.gov.vn

Website: http://ttvh.danang.gov.vn/

4. Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

Địa chỉ: 155 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng                                               
Điện thoại:  236. 3561293/  Fax: 236. 3561292 

Email: nhtnhd@danang.gov.vn.   

Website: http://nhahattuongdanang.com

5. Trung tâm Văn hóa Điện ảnh

Địa chỉ: 145 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3812842/ Fax: 236. 3812842
Email: ttqlqc@danang.gov.vn

Website: http://ttqlqc.gov.vn

6. Nhà hát Trưng Vương

Địa chỉ: 35A Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3856777/ Fax: 236. 3810515
Email: nhtv@danang.gov.vn
Website: http://danangtheatre.com

7. Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3886236 – 236. 3849277/  Fax: 236. 3887635

Email: btdn@danang.gov.vn.

Website: www.baotangdanang.vn

8. Cung Thể thao Tuyên Sơn

Địa chỉ: 03 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành  phố Đà Nẵng   
Điện thoại: 236. 3797945/ Fax: 236. 3797947
Email: cttts@danang.gov.vn 

Website: http://cungthethaotienson.vn/

9. Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Địa chỉ: 02, đường 2-9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại / Fax: 236. 3574801 
Email: btdkc@danang.gov.vn, chammuseum@gmail.com
Website: www.chammuseum.vn

10. Trung tâm Thể dục – Thể thao thành phố ĐN

Địa chỉ: 38 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3825209 – 236. 3893639
Email: tttdtttp@danang.gov.vn

11. Trung tâm Thể thao người lớn tuổi

Địa chỉ:
Điện thoại: 236. 3829142
Email: ttnlt@danang.gov.vn

12. Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên

Địa chỉ: Câu lạc bộ Bơi – Lặn thành phố Đà Nẵng, đường 2/9, Quận  Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3868454/ Fax: 236. 3830869 – 236. 3818856
Email: tthldtvdv@danang.gov.vn