Đà Nẵng PlusTin tức Đà NẵngThống nhất nội dung xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp HĐND...

Thống nhất nội dung xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng cuối năm 2019

Chiều 6-11, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì phiên họp thường kỳ HĐND thành phố tháng 10-2019 rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp HDND thành phố cuối năm 2019. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố tại Thông báo số 198/TB-HĐND ngày 4-10-2019 về danh mục, số lượng và thời gian gửi tài liệu phục vụ kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 6846/UBND-TKTH ngày 9-10-2019 yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh nội dung, trình UBND thành phố xem xét thông qua nhằm đảm bảo tiến độ gửi tài liệu về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 20-11-2019 theo quy định.

Theo báo cáo, tính đến ngày 5-11, UBND thành phố đã hoàn thành Tờ trình số 7095/TTr-UBND ngày 21-10-2019 về việc bổ sung nội dung Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12-7-2018 của HĐND thành phố về thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tờ trình số 7222/TTr-UBND ngày 23-10-2019 về việc đề nghị hỗ trợ đối với đơn vị sự nghiệp y tế chuyên khoa Lao, Tâm thần và Pháp y trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2019 – 2020; Tờ trình số 7199/TTr-UBND ngày 23-10-2019 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng; Tờ trình số 7161/TTr-UBND ngày 22-10-2019 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu Đà Nẵng thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh.

Đồng thời, UBND thành phố đã xin ý kiến Thường trực HĐND thành phố về đề nghị xây dựng Nghị quyết đối với 3 nội dung; đề nghị thay đổi nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND thành phố đối với 2 nội dung; đề nghị không trình 6 nội dung tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND thành phố.

Tại phiên họp, trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố và qua hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2019 đối với 3 tờ trình: Nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ phát triển Công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về nội dung, mức chi hỗ trợ công tác dự phòng nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng thống nhất thay đổi nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2019 đối với Nghị quyết quy định mức quà tặng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27-7) và Tết Nguyên đán hàng năm đối với người có công, đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được xây dựng thành 02 Nghị quyết: Nghị quyết Quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm đối với người có công với cách mạng, thân nhân, đại diện gia đình người có công với cách mạng, đối tượng đặc thù và đối tượng xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng; Nghị quyết quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27-7) hàng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân, đại diện gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đồng thời, thống nhất không trình 6 nội dung tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND thành phố theo đề xuất của UBND thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đánh giá cao nỗ lực của UBND thành phố và các ngành trong tháng 10 vừa qua, đã tập trung chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 6 và các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2019, cũng như triển khai có hiệu quả các nội dung cam kết chất vấn, các thông báo, kết luận của Thường trực HĐND thành phố từ đầu năm đến nay. Thời gian đến, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND thành phố tiếp tục hoàn chỉnh các tài liệu kỳ họp, gửi về Thường trực HĐND thành phố để phục vụ công tác thẩm tra theo quy định; trong đó đặc biệt lưu ý, việc xây dựng 3 Nghị quyết trình kỳ họp HĐND thành phố cuối năm phải đảm bảo chất lượng về nội dung, có tính khả thi cao.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục quan tâm, tập trung giám sát, nắm bắt diễn biến, dư luận xã hội, thông tin từ cơ sở và phản ánh với Thường trực HĐND, UBND thành phố để kịp thời giải quyết. Đề nghị các Ban HĐND thành phố căn cứ thẩm quyền, đồng hành cùng UBND thành phố trong công tác thẩm tra, chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đúng thủ tục, quy định.

Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵn NGÔ HUYỀN

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng