Thành uỷ Đà Nẵng

 • Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

  Địa chỉ:100 Lê Lợi, Đà Nẵng Điện thoại: 08051199​ * Lãnh đạo: – Trưởng ban: Võ Văn Thương 1. Chức năng – Là cơ quan tham mưu của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán […]

 • Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

  Địa chỉ: 98 Lê Lợi, Đà Nẵng Điện thoại: 08051213 * Lãnh đạo:– Trưởng ban: Trần Đình Hồng  1. Chức năng – Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đản g […]

 • Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng

  Địa chỉ: 54A Lê Hồng Phong, Đà Nẵng Điện thoại: 08051233​ * Lãnh đạo:Trưởng ban: Phạm Quý 1. Chức năng – Là cơ quan tham mưu của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy về công tác dân vận của Đảng (bao gồm cả công tác […]

 • Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng

  Địa chỉ: 295 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại:          08051181 Trưởng Ban: Trần Thanh Vân 1. Chức năng nhiệm vụ: Chức năng Ban Nội chính Thành ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực […]

 • Thông tin Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Thành Phố Đà Nẵng Thông tin Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Thành Phố Đà Nẵng

  Địa chỉ: 102 Lê Lợi – Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng Điện thoại: 08051139 Lãnh đạo: Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Tam Thanh 1. Chức năng – Là cơ quan tham mưu giúp Thành uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ […]