Đà Nẵng PlusTin tức Đà NẵngQuyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống sự xâm nhập...

Quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

Chiều 29-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

Trong 10 năm qua, Lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh hoạt động chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội. Do đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chống văn hóa phẩm độc hại được nâng cao; các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng bảo tồn, phát huy, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội.

Ngoài ra, các cấp, ngành đã thực hiện tuyên truyền Chỉ thị với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác không sử dụng, tàng trữ, phát tán các loại sản phẩm văn hóa độc hại; phát hiện, tố giác với chính quyền địa phương về các hành vi tàng trữ, kinh doanh các loại văn hóa phẩm độc hại ở địa bàn dân cư; khuyến khích, giáo dục con em tìm đọc, xem những loại văn hóa phẩm lành mạnh, bổ ích có tính giáo dục dân trí, đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục…

Thành phố đã triển khai có hiệu quả nhiều cuộc vận động, các Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”; thường xuyên kiểm tra công tác kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào địa bàn; tổ chức các Chương trình mang tính nhân văn như Chương trình “5 không”, Chương trình “3 có”, “Thành phố 4 an”, “Năm văn hóa, văn minh đô thị”…, qua đó góp phần xây dựng đạo đức, lối sống, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, phê phán những hiện tượng tiêu cực.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố luôn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ chống sự xâm nhập và tác hại của các sản phẩm văn hóa độc hại; phát hiện, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong việc giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục, xây dựng gia đình văn hóa; thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục về văn hóa, về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ trì Biên soạn “Sổ tay văn hóa Người Đà Nẵng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” làm cẩm nang tuyên truyền. Đến năm 2020, ấn phẩm này đã được bổ sung, tái bản lần thứ ba và phát hành xuống tận từng tổ dân phố.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư; đồng thời nêu các giải pháp để duy trì và nâng cao kết quả đạt được trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp, ngành, địa phương trong công tác kiểm tra, quản lý, hạn chế việc xâm nhập, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 46-CT/TW.

Phó Bí thư Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro và tác động không nhỏ đến đời sống của nhân dân. “Chúng ta cần có sự quan tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống sự xâm nhập các loại hình này”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị liên quan cần tập trung khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thành phố 4 an”; dành nguồn lực phù hợp để đầu tư phát triển các tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, đáp ứng thị hiếu mới của công chúng; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 46,…

Cổng thông tin thành phố Đà Nẵng THỦY THANH

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng