Home Quyết định QĐ-UBND Đà Nẵng Quyết định số 3598/QĐ-UBND Đà Nẵng Khung kế hoạch thời gian năm...

Quyết định số 3598/QĐ-UBND Đà Nẵng Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020

Ngày 15-8, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3598/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 20120  đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng