Quyết định 4043/QĐ-UBND V/v Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất đường 7.5m và 7.5×2 làn tại khu trung tâm hành chính huyện Hòa Vang

Video review biển du lịch Đà Nẵng

Bài viết liên quan