Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt hồ sơ môi trường tại BQL Khu CNC và các khu CN Đà Nẵng

           

Cuối tháng 2-2019, Ban Quản lý Khu công nghệ cao (CNC) và các khu công nghiệp (CN) Đà Nẵng được UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận ủy quyền thực hiện thẩm định, phê duyệt hồ sơ môi trường đối với các dự án hoạt động tại khu CNC và các khu CN Đà Nẵng. Qua 08 tháng, Ban Quản lý (BQL)đã tiếp nhận và xử lý 09 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 24 Kế hoạch bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, chất lượng xử lý hồ sơ không ngừng được nâng cao.

Sau khi được ủy quyền, BQL có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo tác động môi trường đối với các dự án đầu tư tại khu CNC và các khu CN. Bên cạnh xem xét kỹ các hồ sơ thủ tục đúng theo quy định của pháp luật, BQL tăng cường khảo sát thực địa, nắm bắt và phân tích rõ hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án trước khi tiến hành thẩm định hồ sơ môi trường. Các thành viên được mời tham dự hội đồng thẩm định hồ sơ là các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia trong các lĩnh vực về môi trường, xây dựng, xử lý chất thải,… nhằm đảm bảo đánh giá toàn diện các ảnh hưởng của từng dự án đến môi trường xung quanh.

Theo thống kê từ hệ thống quản lý hồ sơ một cửa, 100% hồ sơ môi trường được BQL tiếp nhận và xử lý sớm hạn. So với thời gian quy định trong bộ thủ tục hành chính là 40 ngày làm việc, hầu hết hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được BQL tiếp nhận và xử lý trong 22 đến 25 ngày làm việc.  

Song song với việc nâng cao chất lượng thẩm định và phê duyệt hồ sơ môi trường, BQL đẩy mạnh các hoạt động giám sát tình hình phát thải, tuyền truyền công tác bảo vệ môi trường đến từng doanh nghiệp. Trong năm 2019, BQL đã tổ chức 03 đợt tổng ra quân vệ sinh môi trường, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết thực hiện trong hồ sơ môi trường được phê duyệt. Từ đó nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở.

Theo Giám đốc Công ty TNHH Daiwa Việt Nam Nguyễn Văn Phu, việc ủy quyền để BQL thẩm định, phê duyệt hồ sơ môi trường đối với các dự án đầu tư kinh doanh trong khu CN là nỗ lực cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng Hướng đến đảm bảo thực hiện cơ chế hành chính “một cửa tại chỗ”, tạo điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Hiện nay, bên cạnh hồ sơ môi trường, nhiều chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành trong phạm vi khu CN đã được ủy quyền cho BQL như cấp Giấy phép lao động, xác nhận Thỏa ước lao động tập thể, thẩm định thiết kế cơ sở,…

Ông Nguyễn Văn cho biết thêm, BQL là đơn vị quản lý trực tiếp, thường xuyên giám sát mọi hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Do đó việc tập trung đầu mối giải quyết các hồ sơ về BQL sẽ giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết thủ tục cho các doanh nghiệp.

Những nỗ lực, cố gắng trong công tác thẩm định và đánh giá báo cáo ĐTM thời gian qua đã góp phần kiểm soát và hạn chế những tiêu cực tác động đối với môi trường của các dự án đầu tư tại các khu CN. Tuy nhiên theo đại diện BQL, việc lập hồ sơ môi trường vẫn còn những bất cập cần sớm được khắc phục. Một số chủ đầu tư chưa hiểu rõ trách nhiệm, sự cần thiết đối với việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, coi đó như một loại “thủ tục” nên chưa có sự phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn lập báo cáo để tìm các biện pháp bảo vệ môi trường sát thực tế.

Trong thời gian đến, BQL sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ môi trường từ doanh nghiệp trước khi trình thẩm định. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành công tác bảo vệ môi trường sau khi hồ sơ được phê duyệt.

NGÔ QUANG MINH – PHÒNG QLMT – KHCN&ƯT

Quý độc giả muốn đăng ký thông tin doanh nghiệp lên DaNang.Plus liên hệ tại Đây

           

Bài viết liên quan