Lộ Trình 7 ca dương tính COVID 19 đã đi đến đâu?

           

Lộ trình di chuyển chi tiết của 7 ca dương tính covid 19 tại TP Đà Nẵng

Quý độc giả muốn đăng ký thông tin doanh nghiệp lên DaNang.Plus liên hệ tại Đây

           

Bài viết liên quan