Lịch tiếp công dân

  • Lịch tiếp công dân tháng 11/2019 Đà Nẵng Lịch tiếp công dân tháng 11/2019 Đà Nẵng

    Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 11/2019 của các Sở, ban, ngành. Theo đó, có 13 đơn vị tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Trung tâm hành chính (cửa số 5, đường Lý Tự Trọng), cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thời […]

  • Lịch tiếp công dân tháng 10/2019  Đà Nẵng Lịch tiếp công dân tháng 10/2019 Đà Nẵng

    Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng thông báo lịch tiếp công dân tháng 10/2019 của các Sở, ban, ngành. Theo đó, có 13 đơn vị tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Trung tâm hành chính (cửa số 5, đường Lý Tự Trọng), cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu […]