Đà Nẵng Plus Tin tức Đà Nẵng Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 3 7 2019

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 3 7 2019

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾN
Điện lực Hải ChâuAD53ABJBTT VIỄN THÔNG QĐ08:00 ngày 01/07/201915:00 ngày 08/07/2019
Điện lực Hải ChâuAD53ABJFKIỐT T2 TỔNG TRẠM VIETEL08:00 ngày 01/07/201915:00 ngày 08/07/2019
Điện lực Sơn TràEC53EEL7Bình Kỳ 101:02 ngày 03/07/201911:00 ngày 03/07/2019
Điện lực Sơn TràEC53EL13Bình Kỳ 201:02 ngày 03/07/201911:00 ngày 03/07/2019
Điện lực Sơn TràED53EAKNCông ty CP Thủy sản Anh Minh06:00 ngày 03/07/201911:00 ngày 03/07/2019
Điện lực Sơn TràEC53EH30T2006:30 ngày 03/07/201911:30 ngày 03/07/2019
Điện lực Sơn TràEC53EK22Khách sạn Mỹ Khê06:30 ngày 03/07/201911:30 ngày 03/07/2019
Điện lực Sơn TràEC53EP27Lâm Hoành06:30 ngày 03/07/201911:30 ngày 03/07/2019
Điện lực Sơn TràED53EABRNhà nghỉ cán bộ06:30 ngày 03/07/201911:30 ngày 03/07/2019
Điện lực Sơn TràED53EALKTrường Sơn Tùng 506:30 ngày 03/07/201911:30 ngày 03/07/2019
Điện lực Sơn TràED53EALUKhu tắm bùn06:30 ngày 03/07/201911:30 ngày 03/07/2019
Điện lực Sơn TràED53EATBCông ty TNHH Đức Long Dung Quất06:30 ngày 03/07/201911:30 ngày 03/07/2019
Điện lực Sơn TràED53EAVCCông ty TNHH MTV dịch vụ ăn uống Hoa Đỏ06:30 ngày 03/07/201911:30 ngày 03/07/2019
Điện lực Sơn TràED53EBAVKS Mộc Miên (CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MỘC MIÊN)06:30 ngày 03/07/201911:30 ngày 03/07/2019
Điện lực Hải ChâuAC53AI36Nguyễn Phi Khanh07:30 ngày 03/07/201913:00 ngày 03/07/2019
Điện lực Thanh KhêFC53FFI3TĐC Thanh Lộc Đán T207:30 ngày 03/07/201910:30 ngày 03/07/2019
Điện lực Thanh KhêFD53FACNKTT A3213:00 ngày 03/07/201916:30 ngày 03/07/2019

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng