Đà Nẵng – Tiếp tục tiếp tục đổi mới nội dung, tăng cường kỷ luật trong học tập lý luận chính trị

           

Sáng 13-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì buổi làm việc với Trường Chính trị thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Theo báo cáo, năm 2019, Trường Chính trị thành phố đã tích cực phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và các nhiệm vụ chuyên môn năm 2019. Việc tổ chức chiêu sinh, mở lớp, giảng dạy, học tập, đi nghiên cứu thực tế, viết khóa luận và thi tốt nghiệp của học viên đều được thực hiện nghiêm túc theo đúng Quy chế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ đầu năm 2019 đến nay, trường đã chiêu sinh 8 lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính với tổng số 550 học viên. Từ nay đến hết tháng 11-2019, trường tiếp tục tổ chức 3 lớp trong kế hoạch còn lại. Các lớp đều đảm bảo về số lượng và cơ cấu hợp lý giữa các khối cơ quan. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, trường đã mở 3 lớp ngoài kế hoạch, với tổng số 216 học viên.

Công tác quản lý học viên tiếp tục chuyển biến tốt, cơ bản khắc phục hiện tượng đi trễ, về sớm, bỏ học giữa chừng của học viên; thực hiện một số cải tiến trong cách ôn tập, ra đề thi cho các lớp theo hướng gợi mở vận dụng kiến thức đã học vào phân tích, giải quyết những vấn đề của thực tiễn; việc chấm thi được thực hiện độc lập và nghiêm túc. Đồng thời, giáo trình các chuyên đề của chương trình trung cấp lý luận chính trị – hành chính được Nhà trường chỉ đạo xây dựng cụ thể, bảo đảm việc cập nhật thông tin các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước cũng như tình hình nhiệm vụ của thành phố kịp thời. Nhờ đó, giảng viên không còn bị động về thông tin như trước đây; chấm dứt việc học tập không có giáo trình về chuyên đề của môn “tình hình nhiệm vụ địa phương”.

Ben cạnh đó, nhà trường rất quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên môn; tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn và dài hạn của thành phố; tạo điều kiện để giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; tích cực phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Bí thư Võ Công Trí đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng tập thể Ban Giám hiệu cùng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động nhà trường, kiên định lập trường tư tưởng chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao cũng như các nội dung được Thường trực Thành ủy giao tại Thông báo kết luận số 453-TB/TU ngày 14-11-2018. Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trường Chính trị thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể như, việc tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập, nhất là tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố còn hạn chế; phương pháp giảng dạy mặc dù được đổi mới nhưng vẫn chưa theo kịp thực tiễn, còn nặng về thuyết trình; chưa tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị trong việc đưa giảng viên thâm nhập thực tiễn, khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng, đào tạo phù hợp với từng đối tượng.

Cơ bản thống nhất với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của Trường Chính trị thành phố, Phó Bí thư Võ Công Trí đề nghị nhà trường, trong thời gian đến chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, chương trình đề ra. Trong đó lưu ý, xây dựng kế hoạch công tác của trường ngay từ đầu năm, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, khoa và cá nhân liên quan triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Theo Phó Bí thư Võ Công Trí, Trường Chính trị thành phố cần tập trung nghiên cứu, xây dựng theo hướng mô hình Trường chính trị chuẩn quốc gia, trước mắt tập trung vào một số nội dung như chuẩn hóa chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo bồi dưỡng đảm bảo tính khoa học, cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình của thành phố để cung cấp cho học viên; chuẩn hóa phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng; chuẩn hóa kết quả đào tạo, bồi dưỡng; bám sát thực tiễn, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, lựa chọn vấn đề nghiên cứu vừa mang tính thời sự, có tính chiến lược, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị trường khẩn trương hoàn thành đề án về đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế cơ sở giai đoạn 2020 – 2025, trình Thường trực Thành ủy cho ý kiến trong tháng 12-2019 để bắt đầu triển khai từ năm 2020; đồng thời, khẩn trương báo cáo kết quả khảo sát thực trạng học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố, trên cơ sở kết quả khảo sát tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy văn bản chỉ đạo về tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp học tập, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị.

Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng NGÔ HUYỀN

Quý độc giả muốn đăng ký thông tin doanh nghiệp lên DaNang.Plus liên hệ tại Đây

           

Bài viết liên quan