Đà Nẵng Tăng cường quản lý việc khai thác nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước

           

Ngày 13-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 7675/UBND-ĐTĐT về việc xử lý các hồ sơ khai thác dưới nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Thẻo đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trong các báo cáo thẩm đình trình UBND thành phố cần nêu rõ các vấn đề liên quan đến trữ lượng có thể cấp phép khai thác, trữ lượng đã khai thác, ảnh hưởng của việc khai thác nước đến khả năng sụt lún, sạt lở tại khu vực… để các thành viên UBND thành phố có cơ sở cho ý kiến. 

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường liên tục cập nhật và công khai thông tin về trữ lượng tiềm năng nước dưới đất có thể khai thác tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Sở khẩn trương thực hiện việc lập Đề án “Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố” trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các quận huyện và các đơn vị liên quan xây dựng quy định, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (tùy thuộc vào quy mô, công suất, khu vực yêu cầu cao về cảnh quan, môi trường ven sông, ven biển…) phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn và có phương án tái sử dụng (tưới cây, rửa đường, phòng cháy chữa cháy) để hạn chế việc khai thác nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý.

Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng CÔNG TÂM

Quý độc giả muốn đăng ký thông tin doanh nghiệp lên DaNang.Plus liên hệ tại Đây

           

Bài viết liên quan