Đà Nẵng Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông

           

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa ký ban hành Kế hoạch số 7048/KH-UBND ngày 17-10-2019 thực hiện đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của thành phố, quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.

Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2020, khoảng 50% trường trung học cơ sở (THCS), 50% trường trung học phổ thông (THPT) tại thành phố Đà Nẵng có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; khoảng 50% trường THCS, 50% trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Phấn đấu ít nhất 20% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ chứng chỉ nghề, sơ cấp, trung cấp; phấn đấu ít nhất 20% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng, đại học kỹ thuật.

Đến năm 2025, phấn đấu 100% trường THCS và THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 100% trường THCS và THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ chứng chỉ nghề, sơ cấp, trung cấp; đồng thời, ít nhất 35% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng, đại học kỹ thuật.

Để đạt được mục tiêu đề ra, một số nhiệm vụ, giải pháp được kế hoạch đề ra như: nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường THCS, THPT; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; bổ sung, hoàn thiện văn bản chỉ đạo về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông…

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan triển khai kế hoạch thực hiện đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tham mưu với UBND thành phố đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố hàng năm, từng giai đoạn; xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh; bố trí kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại một số trường trung học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên triển khai mô hình điểm về giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh.

Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông trung ương, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục có học sinh trung học, cha mẹ học sinh, học sinh, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS, sau THPT.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và thường xuyên rà soát đề xuất hoàn thiện các chính sách hỗ trợ học nghề nghiệp theo quy định hiện hành như chính sách miễn, giảm học phí; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ… Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, phối hợp với Sở GDĐT xây dựng chương trình giáo dục hướng nghiệp phù hợp với từng địa phương và thị trường lao động; cử cán bộ, giáo viên triển khai các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trung học tại các trường THCS, THPT.

UBND thành phố đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố phối hợp với Sở GDĐT triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội liên quan đến công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh; lồng ghép nội dung triển khai thực hiện của Đề án trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; phối hợp với Sở GDĐT xây dựng phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên tài năng; vận động gây quỹ hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập, học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Xây dựng kế hoạch phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp THCS theo nhu cầu ngành nghề, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; huy động sự tham gia của các ngành, đoàn thể tại địa phương, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để triển khai tốt các giải pháp phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các trường THCS, Trung tâm giáo dục nghề nghệp – Giáo dục thường xuyên bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành phù hợp với đặc điểm địa phương; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới; phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp… tổ chức các hoạt động về hướng nghiệp cho học sinh.

UBND thành phố cũng đề nghị các trường cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên đưa vào chương trình đào tạo của các khoa, ngành học các nội dung về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông; rà soát lại các điều kiện tổ chức các lớp học văn hóa kết hợp đào tạo nghề tại địa phương, trong đó cần chú trọng đến ngành nghề phù hợp nhu cầu và điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nhằm thu hút học sinh đăng ký tham gia học nghề; chủ động, phối hợp gắn kết với các doanh nghiệp nhằm cung ứng, giải quyết việc làm cho học sinh sau đào tạo.

Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng  THÁI BÌNH

Quý độc giả muốn đăng ký thông tin doanh nghiệp lên DaNang.Plus liên hệ tại Đây

           

Bài viết liên quan