Đà Nẵng Hỗ trợ tư vấn, pháp lý, điều trị cho người nghiện ma túy

           

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 7068/KH-UBND ngày 17-10-2019 triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn và kết nối dịch vụ điều trị nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm tạo điều kiện để người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy sớm được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tư vấn, điều trị nghiện ma túy, tiến đến hoàn thiện và chuyên sâu về công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Đồng thời, giảm tác hại do sử dụng ma túy, kiềm chế tốc độ gia tăng số người nghiện mới, giảm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giảm tỷ lệ tội phạm do nhóm đối tượng sử dụng ma túy, nghiện ma túy gây ra và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Mô hình được triển khai thí điểm trên địa bàn quận Hải Châu và quận Thanh Khê. Cụ thể, năm 2019 thực hiện thí điểm tại địa bàn phường Hải Châu II và phường Vĩnh Trung; từ năm 2020, 2021 tổ chức sơ kết, tổng kết nhân rộng địa bàn thực hiện thí điểm mô hình tại 4 xã, phường trọng điểm khác trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy trên địa bàn thí điểm bị phát hiện có nhu cầu hỗ trợ tư vấn, pháp lý, điều trị nghiện ma túy, học nghề, vay vốn, giải quyết việc làm được tiếp nhận, phân loại, sàng lọc, đánh giá, chuyển gửi đến các cơ quan chuyên môn, cơ sở y tế và các cơ sở dịch vụ khác để điều trị nghiện ma túy và các hỗ trợ khác cho phù hợp.

Đối tượng áp dụng của mô hình là người sử dụng trái phép các chất ma túy cư trú trên địa bàn thí điểm đã áp dụng các biện pháp xử lý theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chông tệ nạn xã hội, phòng chông bạo lực gia đình; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9-9-2010 quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26-10-2009 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008 về quản lý sau cai nghiện ma túy.

UBND thành phố giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này; chỉ đạo ngành dọc phối hợp với các ngành Công an, y tế, tư pháp và các cơ sở điều trị nghiện ma túy để thực hiện chuyển gửi đối tượng tham gia mô hình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia mô hình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thí điểm quy trình hoạt động của mô hình.

Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Công an các địa bàn thực hiện thí điểm mô hình rà soát, phát hiện, chuyển gửi, theo dõi, đánh giá kết quả người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy tham gia điều trị, cai nghiện ma túy trong mô hình; chỉ đạo, hướng dẫn Công an tại các địa phương thực hiện thí điểm mô hình đảm bao an ninh trật tự tại các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy, theo dõi, quản lý việc tuân thủ điều trị, hồi phục đối tượng tham gia mô hình; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị Công an phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia mô hình giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chuyển gửi, điều trị, cai nghiện ma túy.

UBND thành phố cũng giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ sở điều trị nghiện bằng Methadone tiếp nhận người được chuyển gửi đến để thực hiện các dịch vụ y tế, khám, xét nghiệm, điều trị các bệnh lý trong quá trình đối tượng tham gia mô hình; chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với cán bộ điều phối mô hình thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả chuyển gửi, hỗ trợ điều trị và tình hình tuân thủ điều trị của người được chuyển gửi để tiếp tục hỗ trợ và điều chỉnh cho phù hợp. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp với các sở ngành, địa phương thí điểm mô hình thực hiện tuyên truyền các hoạt động của mô hình để các cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ quan biết và tham gia thực hiện.

UBND các quận, huyện thực hiện thí điểm mô hình chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và phân công nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn quận  như Lao động – Thương và Xã hội, Y tế, Tư pháp, Trung tâm Y tế, Công an… và UBND các xã, phường tham gia thí điểm triển khai mô hình, rà soát, phát hiện người sử dụng chất ma túy, người nghiện ma túy và thực hiện chuyển gửi đến điều phối viên để tham gia mô hình; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, các cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy và phối hợp thực hiện tốt các nội dung mô hình, điều trị, cai nghiện ma túy; lập hồ sơ áp dụng các biện pháp hành chính đối với người tham gia mô hình không tuân thủ điều trị, cai nghiện hoặc tiếp tục sử dụng các chất ma túy trái phép, hoặc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Kiên quyết xử lý hình sự nếu đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

UBND các xã, phường thực hiện mô hình lựa chọn cán bộ điều phối viên; giao nhiệm vụ cho Công an phường rà soát, phát hiện, lập hồ sơ và chuyển đối tượng đến cán bộ điều phối viên. Đồng thời, phân công và giao nhiệm vụ cho cán bộ Tư pháp hỗ trợ pháp lý; cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các tổ chức, hội đoàn thể giúp đỡ, hỗ trợ, tư vấn tâm lý xã hội, học nghề, tìm việc làm cho đối tượng trong quá trình tham gia mô hình.

Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng NGÔ HUYỀN

Quý độc giả muốn đăng ký thông tin doanh nghiệp lên DaNang.Plus liên hệ tại Đây

           

Bài viết liên quan