Đà Nẵng PlusTin tức Đà NẵngĐà Nẵng: đề nghị Quốc hội cho thực hiện thí điểm Chính...

Đà Nẵng: đề nghị Quốc hội cho thực hiện thí điểm Chính quyền đô thị

Sáng ngày 16-11, Ban Thường vụ Thành ủy dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã họp thảo luận và cho ý kiến về nội dung dự thảo đề cương Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Tại cuộc họp này, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thảo luận và xác định những định hướng mục tiêu quy hoạch thành phố trên tinh thần quyết tâm thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.

Căn cứ nội dung Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo thành phố đã làm việc với các bộ, ngànhTrung ương để cùng xây dựng các nội dung chính sách phát triển thành phố, chuẩn bị trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo báo cáo của UBND thành phố, dự thảo Nghị quyết này bảo đảm tuân thủ Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, thẩm quyền thông qua quy hoạch cục bộ trên cơ sở mục tiêu quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt; đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù như huy động nguồn lực đầu tư, quản lý tài chính – ngân sách, chính sách tiền lương CBCCVC.

 Đặc biệt,trong dự thảo Nghị quyết thành phố cũng đề xuất Quốc hội thông qua cho phép thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị với 2 phương án. Phương án 1 là mô hình tổ chức 1 cấp chính quyền (cấp thành phố) và 2 cấp hành chính (quận, huyện phường). Phương án 2 là mô hình 2 cấp chính quyền (cấp thành phố và cấp quận, huyện) và 1 cấp hành chính (phường). Cơ sở để đề xuất vấn đề này chính là từ thực tiễn  giai đoạn năm 2008- 2015, thành phố đã thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường theo Nghị quyết số 26/2008/NQQH12  với hiệu quả rõ rệt: bộ máy chính quyền được thu gọn, quá trình vận hành thông suốt, chất lượng, hiệu quả công việc có sự chuyển biến tích cực. Thành phố đề nghị trong kỳ họp thứ 8 của Quốc hội lần này, khi xem xét đề xuất chính quyền đô thị tại Hà Nội thì cũng đồng thời cho phép việc thực hiện thí điểm tương tự tại một số địa phương trong đó có thành phố Đà Nẵng.

Sau khi xem xét nhiều nội dung dự thảo, nhằm bảo đảm các quy định của pháp luật, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (đang diễn ra) để bổ sung Nghị quyết về xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019 (kỳ họp thứ 9 của Quốc hội)

Đối với Quy hoạch chung phát triển KT-XH đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Ban Thường vụ đã thảo luận cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng như các chỉ tiêu KT-XH, quy mô dân số, hạ tầng, quy mô đầu tư, huy động nguồn lực. Ban Thường vụ Thành ủy cho rằng Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đã được xây dựng với tầm nhìn và kỳ vọng lớn của Bộ Chính trị đối với thành phố Đà Nẵng, một số chỉ tiêu trong Nghị quyết 43 có thể quá cao nếu so với mức tương trưởng hiện tại (như tốc độ tăng trưởng GDP đạt bình quân 12%/năm) nhưng lãnh đạo thành phố cần có sự nỗ lực, kiên trì đề ra các chính sách để đạt được các chỉ tiêu đó với những kịch bản tăng trưởng tích cực. Về hạ tầng phát triển cũng kiên trì bám sát các định hướng trong Nghị quyết 43, huy động các nguồn lực đầu tư theo các trụ cột đã được xác định: Du lịch, Công nghiệp công nghệ cao, Logistic, Kinh tế biển.

Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng LÊ HOA

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng