Tags Covid 19

Tag: Covid 19

Cập nhật tình hình COVID-19 lúc14h00 ngày 15/8/2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ 14h00 ngày 14/8 đến 14h00 ngày 15/8, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 15 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Bệnh...

Lộ Trình di chuyển của 13 ca mắc covid ngày 13/8 tại Đà Nẵng

Lộ trình di chuyển của 13 ca mắc covid này 13/8 BẢN TIN SỐ 37 Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng...

Cập nhật tình hình COVID-19 lúc14h00 ngày 13/8/2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ 14h00 ngày 12/8 đến 14h00 ngày 13/8, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 13 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, 01...

Cập nhật tình hình COVID-19 lúc 08h00 ngày 11/8/2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ 08h00 ngày 10/8 đến 08h00 ngày 11/8, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 04 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, 01...

Lộ trình di chuyển của 9 trường hợp mắc covid ngày 8/8/2020 TP Đà Nẵng

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý...

Cập nhật tình hình COVID-19 lúc 08h00 ngày 10/8/2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ 08h00 ngày 09/8 đến 08h00 ngày 10/8, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. 03...

Lộ trình di chuyển của 20 ca mắc covid ngày 6/8 tại Tp Đà Nẵng

Lộ trình di chuyển của 20 ca mắc covid ngày 6/8 tại Tp Đà Nẵng BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG ...

Cập nhật tình hình COVID-19 lúc 14h00 ngày 07/8/2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ 14h00 ngày 06/8 đến 14h00 ngày 07/8, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 20 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, 01...

Cập nhật tình hình COVID-19 lúc 14h00 ngày 06/8/2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ 08h00 ngày 06/8 đến 14h00 ngày 06/8, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Chuyển...

Lộ Trinh Di chuyển của 21 ca mắc covid ngày 5/8 tại TP Đà Nẵng

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Bản tin số 28 ngày 5-8-2020 cung cấp thông tin về...

Most Read