Cập nhật tình hình COVID-19 lúc 14h00 ngày 06/8/2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

358

Từ 08h00 ngày 06/8 đến 14h00 ngày 06/8, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Chuyển 01 bệnh nhân từ Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang sang điều trị tại Bệnh viện Phổi. Thêm 1.1516 mẫu xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

I. Tình hình nhiễm COVID-19 (tính từ 11 giờ 00 ngày 25/7 đến 14h00 ngày 06/8)

(Cộng dồn từ ngày 23/01/2020 đến nay có 199 trường hợp nhiễm SAR-CoV-2)

Số ca nhiễm mới từ ngày 25/7/2020 đến 14h00 ngày 06/8/2020

II. Công tác chỉ đạo

Nhằm đảm bảo quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và chủ động điều tiết nguồn bệnh nhân có đầu thẻ khám chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu tại các bệnh viện đã bị cách ly y tế, Sở Y tế có Công văn số 2898/SYT-QLHNYT về việc khám chữa bệnh BHYT đối với bệnh viện bị cách ly y tế trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 như sau:

Đối với trường hợp bệnh nhân có thẻ BHYT ban đầu đăng ký tại tuyến tỉnh/Trung ương mà các bệnh viện này bị cách ly y tế; Sở Y tế thống nhất với Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối thành phố, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh/trung ương, tuyến quận/huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì vẫn được hưởng đúng quyền lợi ghi trên thẻ BHYT.

Đối với trường hợp bệnh nhân có thẻ BHYT ban đầu đăng ký tại tuyến quận/huyện mà các bệnh viện này bị cách ly y tế, khi khám, chữa bệnh tại tuyến quận/huyện thì được hưởng quyền lợi là đúng tuyến như quy định của Luật BHYT; trong trường hợp bệnh diễn biến nặng hoặc chuyển tuyến trên điều trị thì được coi là đúng tuyến và được hưởng đúng quyền lợi ghi trên thẻ BHYT.

Trong trường hợp bệnh nhân tự đến điều trị tại tuyến tỉnh/trung ương thì coi là trái tuyến và được hưởng quyền lợi như quy định của bệnh nhân vượt tuyến.

Trường hợp tất cả các bệnh viện tuyến quận/huyện bị cách ly y tế thì khi bệnh nhân đến KCB tại tuyến tỉnh/trung ương thì được coi là đúng tuyến.

II. Công tác giám sát, cách ly (tính từ ngày 25/7 đến 14h00 ngày 06/8)

Đã xác định được 8.514 đối tượng F1, 8.126 đối tượng F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm SAR-CoV-2.

Đang cách ly 3.605 trường hợp F1 tại các cơ sở y tế; 3.649 trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung; 310 trường hợp nhập cảnh.

Từ 25/7 đến 06/8 đã thực hiện lấy 34.782 mẫu, trong đó 29.093 mẫu có kết quả ÂM TÍNH193 mẫu xét nghiệm DƯƠNG TÍNH với SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị xét nghiệm tiếp tục thực hiện xét nghiệm đối với các mẫu còn lại.

III. Tình hình điều trị

Nguồn: Thông tin từ sở y tế

https://soyte.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=89401&cat=0