Đà Nẵng Plus Tin tức Đà Nẵng Cấm lưu thông trên cầu sông Hàn từ 0h->4h, từ ngày 10/11->20/11

Cấm lưu thông trên cầu sông Hàn từ 0h->4h, từ ngày 10/11->20/11

Cấm các phương tiện lưu thông trên cầu sông Hàn từ 0h đến 4h, từ ngày 10/11 đến hết ngày 20/11
Ngày 8-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 7578/UBND-SGTVT về việc cấm các phương tiện lưu thông trên cầu sông Hàn để phục vụ công tác thử tải cầu.

Theo đó, để tiến hành thử tải cầu Sông Hàn, Sở Giao thông vận tải Thành Phố Đà Nẵng sẽ đóng cầu và cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu từ 0h đến 4h từ 10/11 đến hết ngày 20/11/2019. Các phương tiện được phép lưu thông qua cầu Sông Hàn bình thường trong các khoảng thời gian còn lại trong ngày và toàn bộ thời gian đối với ngày dự phòng nếu không sử dụng.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án Xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông thông báo rộng rãi chủ trương nêu trên để nhân dân được biết, chủ động khi tham gia giao thông tại khu vực; có phương án bố trí lực lượng, phân luồng điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trong thời gian đóng cầu thực hiện công tác thử tải cầu.

Sở Giao thông vận tải  chỉ đạo Ban quản lý dự án Xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông liên hệ với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng (đơn vị trực tiếp quản lý cầu Sông Hàn) để phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian đóng cầu thực hiện thử tải cầu.

UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã thông báo cho nhân dân được biết để chủ động khu tham gia giao thông tại khu vực.

Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng CÔNG TÂM

Thông Tin Quảng cáo

Sửa Chữa Macbook Đà Nẵng allmac Chuyên Sâu – 134 Hàm Nghi – TP ĐN

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng