Các sở ban ngành

  • Thông tin sở tài nguyên và môi trường Đà Nẵng đầy đủ Thông tin sở tài nguyên và môi trường Đà Nẵng đầy đủ

    Địa chỉ: Tầng 15, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: 236. 3822410 / Fax: 236. 3863021 Website: http://www.tnmt.danang.gov.vn/.  Email: stnmt@danang.gov.vn  Chức năng nhiệm vụ: Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, […]

  • Thông tin Sở Tư pháp Đà Nẵng Thông tin Sở Tư pháp Đà Nẵng

    Địa chỉ: Tầng 11, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: 236. 3822 822 – 236. 3895267/ Fax: 236. 3895267 Website: http://www.sotuphap.danang.gov.vn/. Email: stp@danang.gov.vn Chức năng nhiệm vụ: Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành […]

  • Thông tin sở xây dựng Đà Nẵng đầy đủ Thông tin sở xây dựng Đà Nẵng đầy đủ

    Địa chỉ: Tầng 12, 13, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3822134 / Fax: 236. 3828587Website: sxd.danang.gov.vn / Email: sxd@danang.gov.vn Chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giúp […]