Home Các sở ban ngành

Các sở ban ngành

UBND Thành phố Đà Nẵng Thông tin đầy đủ

Thông tin giới thiệu về UBND Thành Phố Đà Nẵng Thông tin chính Địa Điểm: (Tầng 1-3) Số 24 Trần Phú, Thạch Thang, Hải ChâuWebsite:...

Thông tin đầy đủ Sở Công thương TP Đà Nẵng

Địa chỉ : Tầng 19, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại : 236. 3895300 /...

Thông tin đầy đủ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 21 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3821066 Website: http://www.danang.edu.vnEmail:vanphong.sodanang@moet.edu.vn - sgddt@danang.gov.vn Chức năng nhiệm vụ: Sở...

Thông tin đầy đủ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 5-6, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại:  236. 3822217/...

Thông tin đầy đủ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 20 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.Điện thoại: 236. 3827616/  Fax:...

Thông tin đầy đủ sở nội vụ TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3565115 -  236....

Thông tin đầy Sở Tài chính TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 7, 8, Trung tâm Hành chính  thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: 236. 3822130 / Fax...

Thông tin đầy đủ Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 24, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3840123 Fax:...

Thông tin đầy đủ Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 17, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3821203/  Fax: 236. 3889174Email: svhtt@danang.gov.vn Website: http://vhtt.danang.gov.vn Sở...

Thông tin đầy đủ Sở Y tế TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà NẵngĐiện thoại: 236. 3821206/ Fax: 236. 3826276Website: http://soyte.danang.gov.vn/. Email: syt@danang.gov.vn Chức...

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Vị trí pháp lý và chức năng 1. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (sau đây viết...

Thông tin đầy đủ Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 14 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 236. 3822008/ Fax: 236. 3830438 Website: http://www.sgtvt.danang.gov.vn/....

Most Read