Đà Nẵng PlusĐịa danhBảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng thông tin liên hệ...

Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng thông tin liên hệ giới thiệu

DaNang.Plus Chuyên mục địa điểm Đà Nẵng giới thiệu về cơ quan bảo hiểm xã hội Đà Nẵng, để quý độc giả có thêm thông tin tin tức về bảo hiểm xã hội

bao hiem xa hoi da nang

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 1A Trần Quý Cáp, Hải Châu
  • Số điện Thoại : 0236 3834773 0236 3834773

Chức năng:


Bảo hiểm xã hội thành phố là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng giúp Tổng Giám đốc thực hiện các chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội và quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố.
Bảo hiểm xã hội Thành phố chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Nhiệm vụ, quyền hạn:


Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Tổng Giám đốc phê duyệt và thực hiện;
– Tổ chức xét duyệt hồ sơ, giải quyết các chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội ; cấp các loại sổ, thẻ Bảo hiểm xã hội ;
– Tổ chức thực hiện thu các khoản đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện.
– Tổ chức quản lý và phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội ;
– Tổ chức ký hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh (KCB) hợp pháp để phục vụ người có sổ thẻ Bảo hiểm xã hội theo quy định;
– Tổ chức thực hiện công tác giám định chi KCB tại các cơ sở KCB, đảm bảo quyền lợi KCB của người có sổ, thẻ Bảo hiểm xã hội, chống lạm dụng quỹ KCB và hướng dẫn nghiệp vụ giám định đối với Bảo hiểm xã hội quận, huyện;
– Tổ chức thực hiện chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội cho đối tượng đúng quy định.
– Thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ; chế độ kế toán, thống kê theo các quy định của Nhà nước, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện thực hiện;
– Kiểm tra việc thực hiện các chế độ thu, chi Bảo hiểm xã hội đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở KCB trên địa bàn Thành phố;
– Kiến nghị với cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ sở KCB để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về các chế độ Bảo hiểm xã hội;
– Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền;
– Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội trên địa bàn;
– Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội;
– Tổ chức ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố;
– Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Thực hiện chế độ báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND Thành phố theo quy định.

Tiện ích Đà Nẵng

Thông tin hữu ích

Thông tin du lịch

Cửa hàng Đà Nẵng

Dịch vụ Đà Nẵng

Chủ đề hay Đà Nẵng

Công ty Đà Nẵng